Groenkeur

Keurmerk
Keurmerk

Groenkeur

Groenkeur is te vinden op duurzame boomkwekerijproducten als bomen, rozen, heesters en overige tuinplanten. Welke eisen stelt het keurmerk? Er zijn eisen aan gewasbeschermingsmiddelen, die mogen het milieu zo weinig mogelijk belasten. Er zijn eisen aan het materiaalgebruik van de pot waarin de plantjes zitten. Kwekers maken een plan ter bevordering van de biodiversiteit op het bedrijf. Groenkeur heeft een lijst met toegelaten middelen en mid...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Groenkeur is te vinden op duurzame boomkwekerijproducten als bomen, rozen, heesters en overige tuinplanten.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er zijn eisen aan gewasbeschermingsmiddelen, die mogen het milieu zo weinig mogelijk belasten. Er zijn eisen aan het materiaalgebruik van de pot waarin de plantjes zitten. Kwekers maken een plan ter bevordering van de biodiversiteit op het bedrijf. Groenkeur heeft een lijst met toegelaten middelen en middelen die alleen gebruikt mogen worden als er geen alternatieven voorhanden zijn. Er gelden dan extra eisen over manier van toepassen.

Hoe is de controle geregeld?

Er is sprake van geaccrediteerde controle.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Boomkwekerijproducten als bomen, rozen, heesters en overige tuinplanten. 


Laatste screening augustus 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.