Groenkeur Dak- en gevelbegroening

Keurmerk
Keurmerk

Groenkeur Dak- en gevelbegroening

Groenkeur Dak- en Gevelbegroening is een kwaliteitsmanagementsysteem voor interne bedrijfsvoering (ISO 9001), aangevuld met eisen vanuit Groenkeur. Het is geen productkeurmerk en heeft daarom geen concreet uitgewerkte eisen. Je komt het keurmerk tegen bij bedrijven die daktuinen en groene gevels ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Groenkeur verplicht dat het bedrijf duurzaamheidsdoelstellingen vastlegt en dat deze worden uitgevoerd.  Welke ei...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Groenkeur Dak- en Gevelbegroening is een kwaliteitsmanagementsysteem voor interne bedrijfsvoering (ISO 9001), aangevuld met eisen vanuit Groenkeur. Het is geen productkeurmerk en heeft daarom geen concreet uitgewerkte eisen. Je komt het keurmerk tegen bij bedrijven die daktuinen en groene gevels ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Groenkeur verplicht dat het bedrijf duurzaamheidsdoelstellingen vastlegt en dat deze worden uitgevoerd. 

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er worden geen minimum eisen gehanteerd en bedrijven stellen zelf de duurzaamheidsdoelstellingen op. Een auditor bekijkt of de doelstellingen relevant zijn en evalueert de uitvoering jaarlijks. Het voldoen aan de duurzame doelstellingen maakt deel uit van de directiebeoordeling. 

Hoe is de controle geregeld?

Er is een onafhankelijke controle met accreditatie en een sanctiebeleid.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Bedrijven die daktuinen en groene gevels aanleggen. 

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening maart 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.