Groenkeur Dak- en gevelbegroening

Keurmerk
Keurmerk

Groenkeur Dak- en gevelbegroening

Groenkeur Dak- en Gevelbegroening is een kwaliteitsmanagementsysteem voor interne bedrijfsvoering (ISO 9001), aangevuld met eisen vanuit Groenkeur. Het is geen productkeurmerk en heeft daarom geen concreet uitgewerkte eisen. Je komt het keurmerk tegen bij bedrijven die daktuinen en groene gevels ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Groenkeur verplicht dat het bedrijf duurzaamheidsdoelstellingen vastlegt en dat deze worden uitgevoerd.  Welke ei...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Groenkeur Dak- en Gevelbegroening is een kwaliteitsmanagementsysteem voor interne bedrijfsvoering (ISO 9001), aangevuld met eisen vanuit Groenkeur. Het is geen productkeurmerk en heeft daarom geen concreet uitgewerkte eisen. Je komt het keurmerk tegen bij bedrijven die daktuinen en groene gevels ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Groenkeur verplicht dat het bedrijf duurzaamheidsdoelstellingen vastlegt en dat deze worden uitgevoerd. 

Welke eisen stelt het keurmerk?

Keurmerkhouders moeten doelen stellen (en realiseren) op de thema’s klimaat, milieu, biodiversiteit en circulariteit. Waar beschikbaar moeten de doelen in lijn zijn met overheidsdoelstellingen.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Bedrijven die daktuinen en groene gevels aanleggen. 

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van planten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.