Fair for Life (kleding)

Keurmerk
Keurmerk

Fair for Life (kleding)

Fair for Life is een keurmerk voor eerlijke handel dat ook milieucriteria kent. Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling. Welke eisen stelt het keurmerk? Fair for Life stelt eise...

 • Milieu
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Fair for Life is een keurmerk voor eerlijke handel dat ook milieucriteria kent.

Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Fair for Life stelt eisen aan alle fasen van de textielketen: van de teelt van (natuurlijke) vezels tot aan de verwerking en de naaiateliers.

Het keurmerk Fair for Life werkt met een groeisysteem van drie jaar: elk jaar worden de eisen strenger.

Op het gebied van milieu stelt het keurmerk de volgende eisen aan:

 • grondstof- en vezelproductie: De milieueisen van Fair for Life streven biologische teelt na. Bedrijven moeten voldoen aan erkende standaarden, zoals Europees keurmerk voor biologisch of Global Organic Textile Standard. Doen ze dat niet, dan moet worden voldaan aan de eisen van Fair for Life zelf.
  Het keurmerk stelt dat er sprake moet zijn van verantwoord bodembeheer met wisselteelt en sterk gelimiteerd gebruik van kunstmest en pesticiden. Beschermde gebieden mogen niet worden gebruikt: bedreigde diersoorten en ecosystemen mogen niet worden aangetast. Ook moet watergebruik worden geminimaliseerd (maar er is geen verbod op teelt in gebieden met waterschaarste).
 • van vezel naar doek: Watergebruik, energiegebruik en lucht- en watervervuiling moet worden beperkt. Producenten moeten zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie.
 • van doek naar kleding: Producenten moeten zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie en goed omgaan met afval via recycling.

Op het gebied van mens en werk stelt het keurmerk aan alle fases van de productieketen de volgende eisen:

 • Arbeiders moeten leefbare lonen krijgen, hebben vakbondsvrijheid en werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Er mag geen sprake zijn van kinder- en dwangarbeid. Er moet ook zekerheid van inkomen zijn bij pensioen, ziekte, zwangerschap en werknemers hebben recht op vakantiedagen. Daarnaast zijn er eisen met betrekking tot een kostendekkende minimumprijs voor handel, een extra premie voor de gemeenschap en de duur van handelsrelaties (minimaal 3 jaar). Bedrijven en organisaties werken samen met lokale bevolking, onder andere bij het gebruik van land en grondstoffen.

Hoe is de controle geregeld?

De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op textiel.

Meer informatie

Lees meer over de impact van kleding. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Augustus 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.