EU Ecolabel (Kleding)

Keurmerk
Keurmerk

EU Ecolabel (Kleding)

Het EU Ecolabel stelt eisen aan de productie van allerlei soorten textiel, van kleding tot beddengoed. Hoewel de Europese Unie eigenaar is, beheert Stichting Milieukeur het EU Ecolabel in Nederland. Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten v...

 • Milieu
 • Dier
 • Zie informatie
 • Mens
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Het EU Ecolabel stelt eisen aan de productie van allerlei soorten textiel, van kleding tot beddengoed. Hoewel de Europese Unie eigenaar is, beheert Stichting Milieukeur het EU Ecolabel in Nederland.

Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De milieueisen van het EU Ecolabel hebben betrekking op de hele textielketen: van de teelt van (natuurlijke) vezels tot aan de verwerking en de naaiateliers. In de laatste fase worden ook eisen aan arbeidsomstandigheden gesteld.

Het Ecolabel stelt niet alleen eisen aan de productie, maar ook aan het eindproduct. Zo mag kleding niet snel slijten bij gebruik, wassen en drogen. Een langere levensduur zorgt voor een lagere milieu-impact.

Er worden geen eisen gesteld wat betreft dierenwelzijn bij de productie van wol en zijde.

Op het gebied van milieu stelt het keurmerk de volgende eisen aan:

 • grondstof- en vezelproductie: Het keurmerk stimuleert het gebruik van gerecyclede vezels en katoen afkomstig uit biologische landbouw. Er mogen geen genetisch gemodificeerde organismen worden gebruikt. beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen en efficiënt gebruik van energie. Er worden geen eisen gesteld aan watergebruik.
 • van vezel naar doek: eisen op het gebied van energiegebruik en schadelijke stoffen. Uitstoot naar lucht en water moet worden beperkt.
 • van doek naar kleding: eisen op het gebied van energiegebruik en schadelijke stoffen. Uitstoot naar lucht en water moet worden beperkt.

Op het gebied van mens en werk stelt het keurmerk de volgende eisen aan:

 • van doek naar kleding: Er mag geen sprake zijn van kinder- en dwangarbeid. Daarnaast moeten arbeiders zich kunnen verenigen in een vakbond, acceptabele werktijden hebben en moeten ze kunnen werken in veilige werkomstandigheden. Hoewel er richtlijnen zijn voor een minimumloon, stelt het label geen eisen over een leefbaar loon, eerlijke prijs voor de producten of een langdurige handelsrelatie.

Hoe is de controle geregeld?

Er vindt onafhankelijke controle plaats door een geaccrediteerde partij. Kijk voor meer informatie op www.europeesecolabel.nl en www.smk.nl.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Textiel.

Meer informatie

Lees meer over de impact van kleding. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Augustus 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.