EU Ecolabel (Verf)

Keurmerk
Keurmerk

EU Ecolabel (Verf)

Het EU Ecolabel is een milieulabel van de Europese Unie. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een lagere impact op het milieu dan vergelijkbare producten. Bij het EU Ecolabel wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van een product, vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid. Per productgroep wordt nagegaan binnen welke fase de milieu-impact het grootst is. ...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het EU Ecolabel is een milieulabel van de Europese Unie. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een lagere impact op het milieu dan vergelijkbare producten. Bij het EU Ecolabel wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van een product, vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid. Per productgroep wordt nagegaan binnen welke fase de milieu-impact het grootst is. Dan worden er criteria opgesteld om die impact te verkleinen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Bij de productie van verf en vernis is volgens de keurmerkeisen het gebruik van bepaalde stoffen verboden, bijvoorbeeld omdat deze stoffen schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Het label stelt ook maxima aan de hoeveelheid vluchtige organische stoffen (VOS) in het product (deze maxima verschillen per type verf of vernis). Wanneer gebruik wordt gemaakt van titaandioxide (dit is een pigment dat goede dekking geeft), gelden er criteria voor emissies en lozingen van bepaalde afvalstoffen. Er zijn uitgebreide eisen op het gebied van prestaties van de verf, zowel voor binnen- als buitenverven. Ook zijn er kwaliteitsstandaarden voor de schrobweerstand (schoonmaken), de dekkingsgraad en de waterbestendigheid. De verpakking moet duidelijke informatie geven over het gebruik, de dosering en de gevaren van de producten. Er zijn geen eisen met betrekking tot het beperken van milieu- en klimaatimpact tijdens de winning of teelt van grondstoffen en tijdens de productie van de verf.

Hoe is de controle geregeld?

De Europese Unie is eigenaar van het keurmerk, maar Stichting Milieukeur beheert het EU Ecolabel in Nederland (lees meer over het EU Ecolabel). De controle op het voldoen aan de eisen van het EU Ecolabel wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het EU Ecolabel komt in heel Europa voor. In Nederland is EU Ecolabel toegekend aan klus- en bouwmaterialen, zoals diverse soorten verf en vernis. Het label is ook te vinden op papier, apparaten, schoonmaakmiddelen, kokospotgrond, kleding, schoenen en cosmetica.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van verf. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening juli 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.