Keurmerk, bedrijfslogo of paraplulogo

Niet elk plaatje of symbool op een verpakking is een keurmerk. Milieu Centraal onderscheidt keurmerken, bedrijfslogo’s, paraplulogo’s en overige afbeeldingen. Wat is het verschil?

Het uitgangspunt van de Keurmerkenwijzer is om beeldmerken te beoordelen die een claim doen over duurzaamheid. Beeldmerken die je met duurzaamheid in verband zou kunnen brengen, maar die eigenlijk niets over duurzaamheid zeggen, zijn ingedeeld in de groep ‘overige logo’s’. Andere beeldmerken beoordeelt Milieu Centraal niet (bijvoorbeeld over gezondheid of veiligheid – denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen).

Keurmerk

Een keurmerk is altijd van een partij die onafhankelijk is van degene die de producten produceert en/of verkoopt. Iedereen die aan de duurzaamheidseisen voldoet, kan zich aanmelden om het keurmerk op zijn product of dienst te zetten. De keurmerkeigenaar verkoopt zelf geen producten. Bijvoorbeeld: Beter Leven Keurmerk en Fairtrade.

De koplopers onder de keurmerken op voeding noemen we topkeurmerken. Zij stellen de hoogste eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en/of mens & werk binnen een productgroep, én de controle is onafhankelijk en betrouwbaar en het keurmerk is transparant over de werkwijze.

Bedrijfslogo

Soms beheert een bedrijf of (groep van) aanbieder(s) zelf eisen waaraan een product of leveranciers moeten voldoen. De afbeelding die daarbij hoort, heet een bedrijfslogo. Andere bedrijven of aanbieders van een vergelijkbaar product kunnen dit logo niet gebruiken. Voorbeeld: Cocoa Life (van onder andere Milka, Côte d’Or en Toblerone).

Er zijn bedrijfslogo’s die goede, onafhankelijke controle hebben opgezet. Bedrijfslogo’s op voeding die transparant en betrouwbaar zijn door goede, onafhankelijke controle, én die ambitieuze eisen stellen op ten minste één van de duurzaamheidsaspecten (minimaal score 4), noemen we topbedrijfslogo's. 

Paraplulogo

Een paraplulogo staat op een verpakking in combinatie met één of meer keurmerken (bijvoorbeeld Nature and more en Fair Trade Original) en stelt verder geen aanvullende duurzaamheidseisen ten opzichte van dit keurmerk. Indien een paraplulogo wél belangrijke aanvullende eisen stelt, wordt het in de Keurmerkenwijzer als zelfstandig keurmerk beoordeeld.

Overige logo’s

Hieronder vallen andere afbeeldingen op een product die informatie geven over iets anders dan duurzaamheidseisen van het product (bijvoorbeeld het Vegan-keurmerk dat aangeeft dat een product volledig plantaardig is, of KEMA Keur over veiligheid). Er zitten ook informatielogo’s tussen, die bijvoorbeeld informatie geven over zaken als energieverbruik, risico’s van een product, de juiste manier van weggooien of houdbaarheid. Bijvoorbeeld: het Glasbaklogo