Keurmerk, bedrijfslogo of paraplulogo

Niet elk plaatje of symbool op een verpakking is een keurmerk. Milieu Centraal onderscheidt keurmerken, bedrijfslogo’s, paraplulogo’s en overige afbeeldingen. Wat is het verschil?
Het uitgangspunt van de Keurmerkenwijzer is om beeldmerken te beoordelen die een claim doen over duurzaamheid. Beeldmerken die je met duurzaamheid in verband zou kunnen brengen, zijn ingedeeld in de groep ‘overige logo’s’. Andere beeldmerken beoordeelt Milieu Centraal niet (bijvoorbeeld over gezondheid of veiligheid – denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen).

Keurmerk

Een keurmerk is altijd van een onafhankelijke partij (dus niet van de producent zelf, en ook niet van de partij die een producent certificeert). Iedereen die aan de duurzaamheidseisen voldoet, kan het keurmerk op zijn product of dienst zetten. De keurmerkeigenaar verkoopt zelf geen producten. Voorbeeld: Beter Leven Keurmerk en Fairtrade.

De koplopers onder de keurmerken op voeding noemen we topkeurmerken. Zij stellen de hoogste eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en mens & werk, én de controle is betrouwbaar en het keurmerk is transparant over de werkwijze.

Bedrijfslogo

Soms beheert een bedrijf of (groep van) aanbieder(s) zelf eisen waaraan een product of leveranciers moeten voldoen. De afbeelding die daarbij hoort, heet een bedrijfslogo. Andere bedrijven of aanbieders van een vergelijkbaar product kunnen dit logo niet gebruiken. Voorbeeld: Cocoa Life (van onder andere Milka, Côte d’Or en Toblerone).

Er zijn bedrijfslogo’s die goede, onafhankelijke controle hebben opgezet. Bedrijfslogo’s op voeding die transparant en betrouwbaar zijn door goede, onafhankelijke controle, én die ambitieuze eisen stellen op ten minste één van de duurzaamheidsaspecten (minimaal score 4), noemen we topbedrijfslogo's. 

Paraplulogo

Een paraplulogo staat op een verpakking in combinatie met één of meer keurmerken (bijvoorbeeld Hema Better Life en Fair Trade Original) en stelt verder geen aanvullende duurzaamheidseisen ten opzichte van dit keurmerk.

Overige logo’s

Hieronder vallen andere afbeeldingen op een product die informatie geven over iets anders dan duurzaamheidseisen van het product (bijvoorbeeld IKB op eieren, dat over kwaliteit gaat, of KEMA Keur over veiligheid). Er zitten ook informatielogo’s tussen, die bijvoorbeeld informatie geven over zaken als energieverbruik, risico’s van een product, de juiste manier van weggooien of houdbaarheid. Voorbeeld: Glasbaklogo