Keurmerk, bedrijfslogo of paraplulogo

Niet elk plaatje of symbool op een verpakking is een keurmerk. Milieu Centraal onderscheidt keurmerken, bedrijfslogo’s, paraplulogo’s en overige afbeeldingen. Wat is het verschil?

Keurmerk

Een keurmerk is altijd van een onafhankelijke partij (dus niet van de producent zelf). Iedereen die aan de duurzaamheidseisen voldoet, kan het keurmerk op zijn product of dienst zetten. De keurmerkeigenaar verkoopt zelf geen producten. Voorbeeld: Beter Leven Keurmerk en Fairtrade. NB: In de keurmerkenwijzer worden alleen keurmerken met duurzaamheidseisen keurmerk genoemd. Keurmerken met eisen op andere aspecten, zoals gezondheid en veiligheid, zijn in de keurmerkenwijzer ingedeeld in de groep ‘overige afbeeldingen’, omdat ze niet over duurzaamheid gaan.

Bedrijfslogo

Een bedrijf of (groep van) aanbieder(s) kan ook zelf eisen beheren waaraan het product of leveranciers moeten voldoen. De afbeelding die daarbij hoort, heet een bedrijfslogo. Andere bedrijven of aanbieders kunnen dit logo niet gebruiken. Voorbeeld: Cocoa Life (van onder andere Milka, Côte d’Or en Toblerone).

Paraplulogo

Een paraplulogo staat op de verpakking in combinatie met één of meer keurmerken (bijvoorbeeld Hema Better Life en Fair Trade Original) en stelt verder geen aanvullende duurzaamheidseisen.

Overige afbeeldingen

Hieronder vallen andere afbeeldingen, die geen keurmerk of logo zijn zoals hierboven staat beschreven. Het gaat om afbeeldingen op een product die informatie geven over iets anders dan duurzaamheidseisen van het product. Het kan bijvoorbeeld om een informatielogo zoals het Glasbaklogo gaan. Het kan ook gaan om een keurmerk dat niet over duurzaamheid gaat (bijvoorbeeld IKB op eieren, dat over kwaliteit gaat).