Sustainably Grown Certified

Keurmerk
Keurmerk

Sustainably Grown Certified

Sustainably Grown Certified is een Amerikaans keurmerk op tropische groente en fruit. Keurmerkeigenaar is SCS Global Services. Welke eisen stelt het keurmerk? Er is een eis over het verminderen of compenseren van broeikasgasemissies. Er is aandacht voor de bodem waarop wordt gewerkt. Bijvoorbeeld door gewasrotatie of tussengewassen. Ecologische gebieden worden beschermd, maar er zijn geen verdere eisen over ontbossing of biodiversiteit. Energi...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Sustainably Grown Certified is een Amerikaans keurmerk op tropische groente en fruit. Keurmerkeigenaar is SCS Global Services.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er is een eis over het verminderen of compenseren van broeikasgasemissies. Er is aandacht voor de bodem waarop wordt gewerkt. Bijvoorbeeld door gewasrotatie of tussengewassen. Ecologische gebieden worden beschermd, maar er zijn geen verdere eisen over ontbossing of biodiversiteit. Energiegebruik wordt bijgehouden, maar er is geen eis op vermindering. Alleen een beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen mag gebruikt worden. In droogtegevoelige gebieden worden maatregelen genomen om water effici├źnt te gebruiken.

Er zijn eisen volgens de regels van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Alle arbeiders krijgen minstens minimumloon of een industriestandaard. Er zijn geschreven contracten op eigen naam en sociale regelingen voor alle arbeiders. De rechten van inheemse volken worden gerespecteerd.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van Sustainably Grown Certified wordt uitgevoerd door SCS Global Services zelf, maar is zelf geaccrediteerd volgens internationale standaarden, wat aangeeft dat de controle betrouwbaar verloopt. Er is een sanctiebeleid opgesteld, zodat het certificaat ingetrokken kan worden als uit tussentijdse controles blijkt dat een bedrijf niet langer voldoet aan de gestelde criteria.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Sustainably Grown Certified had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Onder andere op tropisch groente en fruit, maar ook verschillende soorten noten.

Meer informatie

Lees meer over de milieu-impact van tropische producten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.