Soil Association (overig)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Soil Association (overig)

Soil Association is een keurmerk op biologische voeding, oorspronkelijk uit Groot-Brittannië. Het keurmerk is te vinden op groente en fruit, vlees, zuivel, eieren en kweekvis. Welke eisen stelt het beeldmerk? Soil Association heeft naast de eisen vanuit EU Biologisch ook aanvullende eisen. Op het gebied van milieu zijn de eisen vergelijkbaar met EU-Biologisch. De aanvullende eisen worden voornamelijk gesteld op het gebied van dierenwelzijn voo...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Transparantie

Soil Association is een keurmerk op biologische voeding, oorspronkelijk uit Groot-Brittanniƫ. Het keurmerk is te vinden op groente en fruit, vlees, zuivel, eieren en kweekvis.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Soil Association heeft naast de eisen vanuit EU Biologisch ook aanvullende eisen. Op het gebied van milieu zijn de eisen vergelijkbaar met EU-Biologisch.

De aanvullende eisen worden voornamelijk gesteld op het gebied van dierenwelzijn voor vleesdieren, leghennen en melkkoeien. Vanuit EU-Biologisch is er aandacht voor het type huisvesting, met voldoende ruimte zowel binnen als buiten, en middelen voor soorteigen gedrag. EU-Biologisch eist dat de ondergrond voor pluimvee deels dicht moet zijn, Soil Association stelt een maximum van 50% roosterondergrond. Ook is de uitlooptijd langer, voor pluimvee: 2/3e van de levensduur voor een vleeskuiken, en vanaf een leeftijd van 12 weken voor een leghen. Weidegang is voor varkens verplicht, en niet alleen voor rund zoals EU-biologisch eist. Bij varkens en pluimvee is iedere vorm van verminking verboden, niet alleen staart couperen bij varkens. Voor kweekvis zijn de dierenwelzijnseisen vergelijkbaar met EU-Biologisch.

Ook zijn er aanvullende eisen op het gebied van mens & werk voor kweekvis; EU-Biologisch stelt hier geen eisen voor. Kinder- en dwangarbeid zijn verboden zoals staat in de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN. Er zijn geen verdere eisen over discriminatie, vakbondsvrijheid, of een veilige werkomgeving. Er zijn ook geen eisen over leefbaar loon, een eigen contract voor alle werknemers, of overleg met gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

Jaarlijkse controle wordt zelf door Soil Association uitgevoerd. Soil Association is volgens internationale standaarden geaccrediteerd, wat aangeeft dat de controle betrouwbaar verloopt. Er is een sanctiebeleid, met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Soil Association had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op biologische voeding zoals groente en fruit, vlees, zuivel, eieren en kweekvis, maar ook op cosmetica, textiel, papier en hout.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit, vlees, zuivel, eieren en vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.