RSPO Certified

Topkeurmerk
Topkeurmerk

RSPO Certified

RPSO Certified is een keurmerk op palmolie. Het geeft aan dat minstens 95% van alle palmolie in het product geteeld is volgens de duurzaamheidseisen van RSPO en bovendien traceerbaar is tot bron. Er bestaan nog twee varianten: RSPO Mixed en RSPO Credits. Welke eisen stelt het beeldmerk? RSPO stelt eisen voor het monitoren en beperken van de klimaatimpact. Er is aandacht voor de bodem; de bodemsamenstelling wordt regelmatig geanalyseerd. Ontbos...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

RPSO Certified is een keurmerk op palmolie. Het geeft aan dat minstens 95% van alle palmolie in het product geteeld is volgens de duurzaamheidseisen van RSPO en bovendien traceerbaar is tot bron. Er bestaan nog twee varianten: RSPO Mixed en RSPO Credits.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

RSPO stelt eisen voor het monitoren en beperken van de klimaatimpact. Er is aandacht voor de bodem; de bodemsamenstelling wordt regelmatig geanalyseerd. Ontbossing is verboden, en hoogwaardige ecosystemen en bedreigde diersoorten worden beschermd, maar er zijn geen verdere eisen over het beschermen van biodiversiteit. Er is een plan om het gebruik van hernieuwbare energie te optimaliseren en energiegebruik wordt daarbij gemonitord. Mechanische methodes hebben de voorkeur boven het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij sommige middelen verboden zijn. Watergebruik wordt gemonitord en er is een plan om efficiënter gebruik te promoten.

Er zijn eisen om certificering toegankelijker te maken voor kleinschalige boeren, en er is een stapsgewijze benadering mogelijk voor kleinschalige boeren. Er zijn eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Alle arbeiders krijgen wettelijk minimumloon of hoger en een geschreven contract. Er is overleg met gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

RSPO is ‘ISEAL Code Compliant’. Dit betekent dat RSPO voldoet aan de gedragscode van de ISEAL Alliance, een wereldwijde organisatie die werkt om de ambitie, geloofwaardigheid en impact van duurzaamheidsstandaarden te vergroten. Er is een sanctiebeleid opgesteld, zodat het certificaat ingetrokken kan worden als uit tussentijdse controles blijkt dat een bedrijf niet langer voldoet aan de gestelde criteria.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. RSPO heeft een start gemaakt met impactrapportage. Jaarlijks wordt een impactrapport uitgebracht, waarin bijvoorbeeld besparing op CO2-uitstoot wordt gegeven. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op producten die palmolie bevatten, van zeep tot biscuits.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van palmolie. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.