Responsibly Produced Peat

Keurmerk
Keurmerk

Responsibly Produced Peat

Responsibly Produced Peat is een keurmerk dat zich richt op het certificeren van zo duurzaam mogelijk gewonnen veen. Welke eisen stelt het keurmerk? De winning van veen leidt in veel gevallen tot aantasting van het landschap en tot het vrijkomen van veel broeikasgas. Responsibly Produced Peat stelt eisen voor de selectie van veenwinningslocaties: hoogwaardige natuurgebieden mogen niet aangetast worden. Veengebieden die al zijn drooggelegd en a...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Responsibly Produced Peat is een keurmerk dat zich richt op het certificeren van zo duurzaam mogelijk gewonnen veen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De winning van veen leidt in veel gevallen tot aantasting van het landschap en tot het vrijkomen van veel broeikasgas. Responsibly Produced Peat stelt eisen voor de selectie van veenwinningslocaties: hoogwaardige natuurgebieden mogen niet aangetast worden. Veengebieden die al zijn drooggelegd en aangetast krijgen prioriteit. Voor de keuze van de veenwinningslocatie moeten alle relevante regionale en lokale maatschappelijke partijen betrokken zijn. De negatieve impact op milieu, klimaat, biodiversiteit en natuurlijke watersystemen van de winning moet gemeten en zoveel mogelijk beperkt worden. Er moet een plan worden opgesteld voor de bestemming van de veenwinningslocatie, wanneer deze na extractie van het veen weer opgeheven wordt. Dit bestemmingsplan moet als doel hebben om het gebied waar mogelijk te herstellen naar de oorspronkelijke natuurlijke staat , en moet anders voorzien in een zo hoog mogelijke waarde voor het milieu en/of de maatschappij (bosbouw of landbouw).

Producenten mogen het Responsibly Produced Peat keurmerk op hun product zetten volgens het principe van mass-balance: het percentage productverpakkingen met logo komt overeen met het percentage Responsibly Produced Peat dat in hun producten zit. Producenten mogen er ook voor kiezen om al hun producten van het keurmerk te voorzien, als minstens 50% van het veen dat ze afnemen Responsibly Produced Peat gecertificeerd is, en als dit aandeel naar minstens 80% verhoogd wordt binnen 5 jaar.

Er zijn geen eisen op andere milieuaspecten in de productie. Responsibly Produced Peat stelt geen eisen voor milieubewuste winning van grondstoffen anders dan veen, aan de samenstelling van het product, aan de functionaliteit van het product of aan de verpakking. Er is geen maximum aan de hoeveelheid veen die het product mag bevatten.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van Responsibly Produced Peat wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij, die niet geaccrediteerd is.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Producten die veen bevatten, dit kan bijvoorbeeld potgrond of tuinaarde zijn.

Meer informatie

Lees meer over goede bemesting en tuinonderhoud. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.