Responsible Wool Standard

Keurmerk
Keurmerk

Responsible Wool Standard

Responsible Wool Standard (RWS) is een keurmerk opgezet door Textile Exchange, een wereldwijde non-profit organisatie die positieve impact op het klimaat en de natuur wil bewerkstellingen in de mode- en textielindustrie. Als een product RWS-gecertificeerd is, moeten alle partijen in de keten RWS-gecertificeerd zijn, van schapenhouders tot aan de kledingproducent. Een product heeft alleen het logo als het 100% gecertificeerde wol bevat (en mini...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie
  • Speelt niet

Responsible Wool Standard (RWS) is een keurmerk opgezet door Textile Exchange, een wereldwijde non-profit organisatie die positieve impact op het klimaat en de natuur wil bewerkstellingen in de mode- en textielindustrie.

Als een product RWS-gecertificeerd is, moeten alle partijen in de keten RWS-gecertificeerd zijn, van schapenhouders tot aan de kledingproducent. Een product heeft alleen het logo als het 100% gecertificeerde wol bevat (en minimaal 5% wol in het product zit). Het logo kan ook staan op producten die bijproducten van wol, zoals wolvet, bevatten; dan is 100% van die wol-bijproducten RWS-gecertificeerd.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

RWS heeft ambitieuze eisen voor behoud van bodemkwaliteit. Boeren moeten de biodiversiteit op en rond de schapenboerderij beschermen, herstellen en vergroten. Ze moeten eerst biologische, mechanische of andere niet-chemische methoden gebruiken voor dat ze (zo specifiek mogelijk) chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest inzetten. Er zijn geen eisen aan water- en energiegebruik. Het kan dus ambitieuzer. Bovendien zijn geen milieueisen gesteld aan de fases na de boerderij, dus aan verwerking van de vezels en eindbewerking (confectie).

Dierenwelzijnseisen gaan over onbeperkte toegang tot voer, schoon drinkwater en een natuurlijk weide. Buiten moeten de schapen beschutting kunnen vinden tegen extreme weersomstandigheden en stresssituaties zoals dreiging door wilde dieren. Gezondheid en welzijn van de schapen wordt regelmatig gecheckt en behandeld indien er problemen zijn. Ingrepen zoals staart afknippen en castratie mogen niet routinematig worden uitgevoerd. Mulesing (wegsnijden van huid bij achterwerk van het schaap) is verboden. Er zijn geen verplichte eisen aan het slachthuis, of aan de minimale binnenruimte per dier.

De eisen aan arbeidsomstandigheden gaan bijvoorbeeld over een gezonde en veilige werkomgeving en minimumloon. Kinderarbeid, gedwongen arbeid, discriminatie en intimidatie zijn verboden. Er is vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Er zijn geen eisen over leefbaar loon en vaste handelsrelaties en een positieve bijdrage aan de gemeenschap.

Hoe is de controle geregeld?

Controle op naleving van de eisen wordt gedaan door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Textile Exchange, de keurmerkhouder, is ‘ISEAL Code Compliant’. Dit betekent dat zij voldoet aan de gedragscode van de ISEAL Alliance, een wereldwijde organisatie die werkt om de ambitie, geloofwaardigheid en impact van duurzaamheidsstandaarden te vergroten.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Wollen producten, of bijproducten van wol, zoals lanoline of wolvet (mits helemaal afkomstig van RWS-wol).

Meer informatie

Lees meer over de impact van kleding. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Oktober 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.