Responsible Down Standard

Keurmerk
Keurmerk

Responsible Down Standard

Responsible Down Standard (RDS) is een keurmerk voor dons dat aangeeft dat de dons afkomstig is van watervogels die op een meer diervriendelijke wijze behandeld zijn dan gangbare watervogels. Een product dat het label draagt bevat dons dat 100% RDS is gecertificeerd. Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerk...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Responsible Down Standard (RDS) is een keurmerk voor dons dat aangeeft dat de dons afkomstig is van watervogels die op een meer diervriendelijke wijze behandeld zijn dan gangbare watervogels. Een product dat het label draagt bevat dons dat 100% RDS is gecertificeerd.

Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het keurmerk stelt eisen aan de manier waarop de vogels gehouden worden, dus aan de grondstofproductie.

Er zijn geen expliciete milieueisen, maar het dons moet afkomstig zijn van watervogels die gehouden zijn voor voedselproductie. Dit levert weldegelijk een milieuvoordeel op.

Op het gebied van dierenwelzijn stelt het keurmerk de volgende eisen aan:

  • grondstof- en vezelproductie: Dwangvoeren en snavelkappen zijn verboden. De vogels moeten voldoende drinkwater en voer van goede kwaliteit krijgen en de ruimte hebben om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Er moet ook ruimte zijn om goed te kunnen nestelen en competitie tussen de vogels te beperken. Er zijn geen verplichte eisen op het gebied van gezondheid, hygiëne en het voorkomen van ziektes. Levend plukken van de vogels is altijd verboden.

Hoe is de controle geregeld?

Jaarlijkse controle door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

 Kleding en beddengoed met dons.

Meer informatie

Lees meer over de impact van kleding. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.