Pork Best

Paraplulogo
Paraplulogo

Pork Best

Pork Best is een merk voor varkensvlees van Van den Berg Vleesexperts. Welke eisen stelt het beeldmerk? Pork Best werkt volgens de eisen van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Daarom heeft Pork Best dezelfde scores voor ambitie op milieu en dierenwelzijn. Volgens de eisen van KDV wordt er een maximum gesteld aan energiegebruik, afhankelijk van het type bedrijf. Alle soja in het varkensvoer is RTRS-gecertificeerd. Ze stellen geen eisen ten aanz...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Pork Best is een merk voor varkensvlees van Van den Berg Vleesexperts.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Pork Best werkt volgens de eisen van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Daarom heeft Pork Best dezelfde scores voor ambitie op milieu en dierenwelzijn. Volgens de eisen van KDV wordt er een maximum gesteld aan energiegebruik, afhankelijk van het type bedrijf. Alle soja in het varkensvoer is RTRS-gecertificeerd. Ze stellen geen eisen ten aanzien van klimaatimpact, biodiversiteit van de uitloop/weides, mestmanagement, duurzame energie, emissies naar lucht, bodem en water.

De dierenwelzijnseisen van Keten Duurzaam Varkensvlees gaan iets verder dan de wet vraagt. Er zijn geen eisen aan het ontwerp van de stal, noch is buitenruimte verplicht, maar er is wel schuurgelegenheid en afleidingsmateriaal. Elk varken krijgt minimaal 1.0 m2 leefruimte en een big 0.4 m2. De dieren leven in stabiele groepen, vanaf het moment dat ze na 4 weken bij de moeder weggehaald worden.

Hoe is de controle geregeld?

De eisen van het Keten Duurzaam Varkensvlees-keurmerk worden op naleving gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde certificatie-instelling en er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Pork Best had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Pork Best varkensvlees is te koop bij slagers in met name het midden en zuiden van het land.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.