Keten Duurzaam Varkensvlees

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Keten Duurzaam Varkensvlees

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het bedrijfslogo Keten Duurzaam Varkensvlees stelt eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. De dierenwelzijnseisen van Keten Duurzaam Varkensvlees gaan iets verder dan de wet vraagt. Biggen moeten bijvoorbeeld minste...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het bedrijfslogo Keten Duurzaam Varkensvlees stelt eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

De dierenwelzijnseisen van Keten Duurzaam Varkensvlees gaan iets verder dan de wet vraagt. Biggen moeten bijvoorbeeld minstens 4 weken bij hun moeder blijven (enkele dagen langer dan gangbaar) en krijgen extra nestbouwmateriaal. Castratie is verboden. De dieren krijgen geen uitloop naar buiten. Op milieugebied moet het energiegebruik, de uitstoot van fosfaat, stikstof en ammoniak en het koper- en zinkgebruik lager zijn dan in een gemiddelde varkenshouderij. Ook ondersteunt de stichting een project voor duurzame sojateelt (met RTRS certificaat) in Mozambique door veevoer via dit project in te kopen.

Hoe is de controle geregeld?

De controle wordt jaarlijks uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf vanuit de keten, met 100% administratieve controle en steekproeven ter plekke door een onafhankelijk certificatiebureau.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het logo staat op varkensvlees dat verkocht wordt bij Coop, MCD, Poiesz, Sligro, Spar en meerdere (keur)slagers. Ook is het vlees te vinden in bedrijfsrestaurants.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.