Keten Duurzaam Varkensvlees

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Keten Duurzaam Varkensvlees

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars. KDV informeert haar partners over en helpt ze bij ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid. Welke eisen stelt het beeldmerk? Er wordt een maximum gesteld aan energiegebruik, afhankelijk van het type bedrijf. Alle soja in het varkensvoer is RTRS-gece...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars. KDV informeert haar partners over en helpt ze bij ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er wordt een maximum gesteld aan energiegebruik, afhankelijk van het type bedrijf. Alle soja in het varkensvoer is RTRS-gecertificeerd. Ze stellen geen eisen ten aanzien van klimaatimpact, biodiversiteit van de uitloop/weides, mestmanagement, duurzame energie, emissies naar lucht, bodem en water.

De dierenwelzijnseisen van Keten Duurzaam Varkensvlees gaan iets verder dan de wet vraagt. Er zijn geen eisen aan het ontwerp van de stal, noch is buitenruimte verplicht, maar er is wel schuurgelegenheid en afleidingsmateriaal. Elk varken krijgt minimaal 1.0 m2 leefruimte en een big 0.4 m2. De dieren leven in stabiele groepen, vanaf het moment dat ze na 4 weken bij de moeder weggehaald worden.

Hoe is de controle geregeld?

De eisen van het Keten Duurzaam Varkensvlees-keurmerk worden op naleving gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde certificatie-instelling en er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Keten Duurzaam Varkensvlees doet dit al, want in het jaarverslag staat hoe gecertificeerde varkenshouders presteren op zaken als het sluiten van mineralenkringlopen (stikstof, fosfaat en ammoniak), biodiversiteit en bodem, energiegebruik en diergezondheid. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het logo staat op varkensvlees dat te koop is in een aantal grote supermarkten, bij slagers en in verschillende restaurants, waaronder bedrijfsrestaurants.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.