OEKO-TEX Made in Green

Keurmerk
Keurmerk

OEKO-TEX Made in Green

OEKO-TEX Made in Green is een keurmerk voor textiel, dat ook eisen stelt op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Het is een uitbreiding op het gezondheidskeurmerk OEKO-TEX Standard 100, en staat op speelgoed van textiel, beddengoed en kleding die is getest op stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld door allergische reacties. Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen....

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

OEKO-TEX Made in Green is een keurmerk voor textiel, dat ook eisen stelt op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Het is een uitbreiding op het gezondheidskeurmerk OEKO-TEX Standard 100, en staat op speelgoed van textiel, beddengoed en kleding die is getest op stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld door allergische reacties.

Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de boordeling.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het keurmerk stelt eisen aan de fase waarin de vezels worden verwerkt tot doek en de fase waarin het doek wordt verwerkt tot kleding.

Producten met het keurmerk OEKO-TEX Made in Green voldoen aan de eisen van het OEKO-TEX Standard 100-keurmerk, dat werkt met grenswaarden in eindproducten waardoor indirect eisen worden gesteld aan het gebruik van schadelijke stoffen. Voorbeelden hiervan zijn zware metalen, schadelijke kleurstoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

Op het gebied van milieu stelt OEKO-TEX Made in Green in de fases van vezel naar doek en van doek naar kleding de volgende aanvullende eisen:

  • Het gebruik van chemicaliën moet gereguleerd worden. Verder moeten medewerkers regelmatig getraind worden in het gebruik van de chemicaliën. Tijdens de productie moet zo efficiënt mogelijk om worden gegaan met grondstoffen, moet CO2-uitstoot beperkt worden en moet er goed worden omgegaan met afval. Ook moeten producenten milieudoelen stellen en milieurapportages geven.

Op het gebied van mens en werk stelt OEKO-TEX Made in Green in de fases van vezel naar doek en van doek naar kleding de volgende aanvullende eisen aan:

  • Er is een verbod op discriminatie, dwang- en kinderarbeid. Arbeiders moeten onder gezonde en veilige omstandigheden werken, het keurmerk heeft extra eisen met betrekking tot veiligheid. Werktijd moeten acceptabel zijn. Daarnaast worden werknemers geschoold in sociale misstanden en hebben ze recht om een vakbond op te richten. Ook ontvangen ze een minimum loon. Er zijn geen eisen over een leefbaar loon.

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de eisen wordt deels door de labs en auditoren van OEKO-TEX en deels worden er bedrijfsaudits gedaan door onafhankelijke controleurs. Op het label staat welk instituut het product heeft getest voor toekenning van het keurmerk.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Textiel.

Meer informatie

Lees meer over de impact van kleding. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.

 


Laatste screening 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.