NL Greenlabel

Keurmerk
Keurmerk

NL Greenlabel

NL Greenlabel is een platform voor duurzame buitenruimtes. De methodiek van NL Greenlabel (NL Product- en NL Plantlabel) geeft aan hoe leveranciers van tuinplanten en tuinmaterialen scoren op bedrijfsvoering en hoe hun producten scoren op duurzaamheid. Dit wordt kenbaar gemaakt met een Duurzaamheidspaspoort voor Planten en Producten. Label A kent de hoogste duurzaamheidsscore, label G de laagste. Welke eisen stelt het beeldmerk? De methodiek b...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

NL Greenlabel is een platform voor duurzame buitenruimtes. De methodiek van NL Greenlabel (NL Product- en NL Plantlabel) geeft aan hoe leveranciers van tuinplanten en tuinmaterialen scoren op bedrijfsvoering en hoe hun producten scoren op duurzaamheid. Dit wordt kenbaar gemaakt met een Duurzaamheidspaspoort voor Planten en Producten. Label A kent de hoogste duurzaamheidsscore, label G de laagste.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De methodiek bekijkt de milieu-impact van een plant of materiaal tijdens de productie, het gebruik en de eindverwerking. Bedrijven leveren zelf gegevens aan over o.a. transportafstanden, gebruikte grondstoffen, verpakkingsmateriaal, eindverwerking en duurzame bedrijfsvoering. Het Product- of Plantlabel kent geen eisen maar geeft aan hoe een product of plant scoort op verschillende onderdelen. Een expert (assessor) bepaalt de score per onderdeel (van zeer onvoldoende tot zeer goed) op basis van de speciaal ontwikkelde beoordelingsmethode en een bedrijfsbezoek. Opgeteld geeft dit een duurzaamheidsscore van het product van A (hoge duurzaamheidsscore) tot en met G (laagste duurzaamheidsscore). Het duurzaamheidspaspoort met bijbehorende score is per product of materiaal te vinden op de site van het keurmerk.

Een Wetenschappelijke Raad van Advies valideert jaarlijks de beoordelingscriteria en levert input op basis van actuele inzichten die worden verwerkt in de methodiek. Op deze manier wordt de leverancier of kweker geprikkeld om te blijven innoveren en zijn milieu-impact in de gaten te houden.

Hoe is de controle geregeld?

Elke drie jaar vindt er een (her)beoordeling plaats door een gespecialiseerd adviesbureau. De beoordelingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een ander adviesbureau.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op planten en tuinmaterialen. 

Meer informatie

Lees meer over de milieu-impact van planten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.