NL Greenlabel

NL Greenlabel

NL Greenlabel is een platform voor duurzame buitenruimtes. Het duurzaamheidspaspoort van NL Greenlabel geeft aan hoe haar partners (leveranciers van tuinplanten en tuinmaterialen) scoren op bedrijfsvoering en hoe hun producten scoren op duurzaamheid. Label A kent de hoogste duurzaamheidsscore, label G de laagste.  Welke eisen stelt het beeldmerk? Het duurzaamheidspaspoort bekijkt de milieu-impact van een plant of materiaal tijdens de productie...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Zie informatie
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

NL Greenlabel is een platform voor duurzame buitenruimtes. Het duurzaamheidspaspoort van NL Greenlabel geeft aan hoe haar partners (leveranciers van tuinplanten en tuinmaterialen) scoren op bedrijfsvoering en hoe hun producten scoren op duurzaamheid. Label A kent de hoogste duurzaamheidsscore, label G de laagste. 

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het duurzaamheidspaspoort bekijkt de milieu-impact van een plant of materiaal tijdens de productie, het gebruik en de eindverwerking. Bedrijven leveren zelf gegevens aan over o.a. transportafstanden, gebruikte grondstoffen, verpakkingsmateriaal, eindverwerking en duurzame bedrijfsvoering. Het duurzaamheidspaspoort kent geen eisen maar geeft aan hoe een product scoort op verschillende onderdelen. Het beeldmerk wordt daarom niet gezien als keurmerk. Een expert bepaalt de score per onderdeel (van zeer onvoldoende tot zeer goed) op basis van een speciaal ontwikkelde beoordelingsmethode en een bedrijfsbezoek. Opgeteld geeft dit een duurzaamheidsscore van het product van A (hoge duurzaamheidsscore) tot en met G (laagste duurzaamheidsscore). Het duurzaamheidspaspoort met bijbehorende score is per product of materiaal te vinden op de site van het keurmerk.

Hoe is de controle geregeld?

Elke drie jaar vindt er een (her)beoordeling plaats door een gespecialiseerd adviesbureau. De beoordelingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een ander adviesbureau. Een wetenschappelijke raad van advies werkt de beoordelingscriteria jaarlijks bij

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op planten en tuinmaterialen. 

Meer informatie

Lees meer over de milieu-impact van bloemen op de site van Milieu Centraal. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Oktober 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.