Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 4 sterren

Keurmerk
Keurmerk

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 4 sterren

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren begeleidt (volks)tuinparken en andere gemeenschappelijke tuinen naar een natuurvriendelijker beheer, onderhoud en inrichting. De landelijke organisatie voor hobbytuinders (AVVN), de vereniging voor veldbiologie KNNV en het IVN hebben de eisen opgesteld. Die gelden alleen voor de algemene delen van het tuinpark, dus niet voor individuele tuinen. Er zijn eisen voor biodiversiteit (vogels, insecten, amf...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren begeleidt (volks)tuinparken en andere gemeenschappelijke tuinen naar een natuurvriendelijker beheer, onderhoud en inrichting. De landelijke organisatie voor hobbytuinders (AVVN), de vereniging voor veldbiologie KNNV en het IVN hebben de eisen opgesteld. Die gelden alleen voor de algemene delen van het tuinpark, dus niet voor individuele tuinen. Er zijn eisen voor biodiversiteit (vogels, insecten, amfibieën, hagen, inheemse plantensoorten), verkoop en gebruik van tuingif en kunstmest, afvalscheiding, opvang en afvoer van regenwater, verhardingen (houtsnippers en gras zijn beter dan tegels en asfalt) en voorlichting en cursussen over natuurvriendelijk tuinieren aan de tuingebruikers.

Een beoordeling op ‘milieu’ hangt af van het aantal stippen: die loopt van 4 sterren (maximale milieueisen) tot 1 ster. Het aantal sterren komt overeen met het aantal bolletjes in de milieu-beoordeling van Milieu Centraal. Er is geen onafhankelijke controle; dat doet het AVVN zelf.

Meer informatie: AVVN.


Laatste screening april 2017
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.