Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 4 sterren

Keurmerk
Keurmerk

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 4 sterren

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een samenwerking van de bond van volkstuinderverenigingen AVVN, de vereniging voor veldbiologie KNNV en het instituut voor duurzaamheid en natuureducatie IVN. Het keurmerk begeleidt (volks)tuinparken en andere gemeenschappelijke tuinen naar een natuurvriendelijker beheer, onderhoud en inrichting.  Welke eisen stelt het keurmerk? Er worden eisen gesteld aan de biodiversiteit, het gebruik van mestst...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een samenwerking van de bond van volkstuinderverenigingen AVVN, de vereniging voor veldbiologie KNNV en het instituut voor duurzaamheid en natuureducatie IVN. Het keurmerk begeleidt (volks)tuinparken en andere gemeenschappelijke tuinen naar een natuurvriendelijker beheer, onderhoud en inrichting. 

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er worden eisen gesteld aan de biodiversiteit, het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, aan afvalscheiding, watergebruik en verharding. De eisen gelden alleen voor de algemene delen van een tuinpark, niet voor de individuele tuinen. Op basis van de behaalde milieu-eisen krijgt een tuin minimaal 1 tot maximaal 4 stippen. Onderdelen waarvoor de locatie geen potentie biedt worden niet meegenomen in de puntenbeoordeling.

Hoe is de controle geregeld?

De eindbeoordeling gebeurt door de adviseurs die in opdracht van het AVVN de begeleiding van het project gedaan hebben. Er is dus geen externe audit en geen onafhankelijke controle. AVVN zorgt voor de verlening, verlenging (met meer of minder stippen) of intrekking. 

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

(volks)Tuinparken.

Meer informatie

Lees meer over de milieu-impact van bloemen op de site van Milieu Centraal. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening maart 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.