MPS Potgrond

Keurmerk
Keurmerk

MPS Potgrond

MPS Potgrond is een keurmerk voor potgrond dat opgesteld is door stichting MPS, een stichting voor het verduurzamen van de tuinbouwsector. Tot 2023 werden de eisen voor dit keurmerk beheerd door MPS. Sindsdien is het schema in handen van stichting RHP. Potgrondproducenten die reeds MPS gecertificeerd waren mogen het logo tot medio 2025 op hun verpakkingen blijven gebruiken. Welke eisen stelt het keurmerk? MPS Potgrond stelt eisen aan de winnin...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

MPS Potgrond is een keurmerk voor potgrond dat opgesteld is door stichting MPS, een stichting voor het verduurzamen van de tuinbouwsector.

Tot 2023 werden de eisen voor dit keurmerk beheerd door MPS. Sindsdien is het schema in handen van stichting RHP. Potgrondproducenten die reeds MPS gecertificeerd waren mogen het logo tot medio 2025 op hun verpakkingen blijven gebruiken.

Welke eisen stelt het keurmerk?

MPS Potgrond stelt eisen aan de winning van grondstoffen. Zo moet het winnen van veen, zand, klei, kalk en lava op een verantwoorde manier worden gedaan om het effect op het milieu te beperken. Grondstoffen mogen niet uit beschermde natuurgebieden komen. Voor grondstoffen uit veenwinningsgebieden is het opstellen van een landschapsherstelplan verplicht. Minstens een kwart van het volume van het eindproduct moet uit hernieuwbare grondstoffen bestaan. Dat betekent dat het product voor maximaal uit 75% veen bestaat.

Wat de samenstelling verder betreft moeten de meststoffen in de potgrond voor minstens 75% organisch zijn. Overige toegevoegde stoffen moeten voor minimaal 75% van natuurlijke oorsprong zijn. Het eindproduct moet voldoen aan kwaliteitseisen zoals die worden gesteld voor een kwaliteitskeurmerk of wettelijke richtlijn, zoals bijvoorbeeld RHP. PVC, cadmium en gechloreerde materialen mogen niet voorkomen in de verpakking.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het MPS Potgrond schema wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op potgrondproducten in tuincentra. Het MPS logo is ook te vinden op bloemen en op planten.

Meer informatie

Lees meer over goede bemesting en tuinonderhoud. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.