Met duurzaam geteelde chilipepers

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Met duurzaam geteelde chilipepers

‘Met duurzaam geteelde chilipepers’ is een beeldmerk van Conimex. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het beeldmerk zegt aandacht te hebben voor het milieu en mens & werk, en de aspecten zijn uitgewerkt in een Duurzame Landbouwcode van moederbedrijf Unilever. Er wordt geëist dat broeikasgasemissie en watergebruik worden gemonitord. Stikstof in de bodem wordt ook gemonitord, dus er is enige aandacht voor de bodem, maar er zijn geen eisen over ...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

‘Met duurzaam geteelde chilipepers’ is een beeldmerk van Conimex.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het beeldmerk zegt aandacht te hebben voor het milieu en mens & werk, en de aspecten zijn uitgewerkt in een Duurzame Landbouwcode van moederbedrijf Unilever.

Er wordt geëist dat broeikasgasemissie en watergebruik worden gemonitord. Stikstof in de bodem wordt ook gemonitord, dus er is enige aandacht voor de bodem, maar er zijn geen eisen over bijvoorbeeld gewasrotatie. Er is ook een eis over biodiversiteit behouden, maar niet over ontbossing. Er zijn keuzemaatregelen op het gebied van energieverbruik en het inzetten van middelen met lager milieurisico. Omdat deze niet verplicht zijn, zijn ze niet meegewogen in de bepaling van het ambitieniveau.

Er zijn eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Elk werknemer krijgt een minimumloon en een geschreven contract. Rechten van lokale gemeenschappen worden gerespecteerd.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van ‘Met duurzaam geteelde chilipepers’ wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling. De controle is jaarlijks op een deel van alle boerenbedrijven. Milieu Centraal vindt het voor beeldmerken op voeding belangrijk dat de controle jaarlijks plaatsvindt op alle boerenbedrijven. Er is geen controle op of het logo inderdaad alleen op producten staat die met duurzaam verbouwde groenten zijn bereid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. ‘Met duurzaam geteelde chilipepers’ had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het beeldmerk is te vinden op Conimex producten waarvan de chilipepers in het product geteeld zijn volgens de Duurzame Landbouwcode van Unilever.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van tropische producten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.