Label Rouge (vlees)

Keurmerk
Keurmerk

Label Rouge (vlees)

Label Rouge is een kwaliteitskeurmerk voor traditioneel gehouden pluimvee dat door de Franse overheid is goedgekeurd en in de wet is vastgelegd. Hier beoordelen we de productieomstandigheden van boerenscharrelkippen ten aanzien van duurzaamheid. Welke eisen stelt het keurmerk? De Nederlandse website over Label Rouge-pluimvee zegt dat de productie plaatsvindt met respect voor het milieu. Dit wordt verder niet gespecificeerd. De werkwijze ten aa...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Zie informatie
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Label Rouge is een kwaliteitskeurmerk voor traditioneel gehouden pluimvee dat door de Franse overheid is goedgekeurd en in de wet is vastgelegd. Hier beoordelen we de productieomstandigheden van boerenscharrelkippen ten aanzien van duurzaamheid.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De Nederlandse website over Label Rouge-pluimvee zegt dat de productie plaatsvindt met respect voor het milieu. Dit wordt verder niet gespecificeerd.

De werkwijze ten aanzien van dierenwelzijn is wel gespecificeerd. Op de Nederlandse website wordt echter niet gesproken over of verwezen naar een eisenpakket. Bij gebrek aan informatie over de specifieke eisen, kunnen wij het ambitieniveau niet bepalen.

Let op: Er is ook foie gras met dit keurmerk. Dat beoordelen wij per definitie als een niet diervriendelijk product.

Hoe is de controle geregeld?

De hele keten betrokken bij productie van Label Rouge kippenvlees wordt gecontroleerd door onafhankelijke, door de Franse Raad voor Accreditatie geaccrediteerde instanties. De Franse overheid is betrokken bij toekenning van keurmerk, en zij kan het logo intrekken als niet aan de voorschriften wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Label Rouge had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Naast kippenvlees, zijn er ook andere soorten pluimveevlees met het Label Rouge te koop.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.