Krull

Paraplulogo
Paraplulogo

Krull

Het Krull-logo is opgezet door Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees (Stichting MBV). Stichting MBV brengt dierenwelzijn onder de aandacht in alle schakels van de varkenshouderijketen, zoals varkensfokkers en -houders, diervoederproducenten, slachterijen en slagerijen, distributeurs en aanbieders van varkensvlees. De stichting promoot een specifiek stalsysteem (wroetstal). In de wroetstal hebben varkens meer bewegingsruimte en een di...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Krull-logo is opgezet door Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees (Stichting MBV). Stichting MBV brengt dierenwelzijn onder de aandacht in alle schakels van de varkenshouderijketen, zoals varkensfokkers en -houders, diervoederproducenten, slachterijen en slagerijen, distributeurs en aanbieders van varkensvlees.

De stichting promoot een specifiek stalsysteem (wroetstal). In de wroetstal hebben varkens meer bewegingsruimte en een dikke laag strooisel, zodat zij natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Krull werkt volgens de eisen van Beter Leven 1 ster. Daarom heeft Krull dezelfde scores voor ambitie op milieu en dierenwelzijn. Er zijn geen milieueisen.

Voor het dierenwelzijn van de vleesvarkens betekent het dat ze 1 vierkante meter ruimte hebben in de stal (ten opzichte van 0.8 m2 bij gangbaar) en 2,25 m2 per zeug. Ze krijgen afleidingsmateriaal dat wroetbaar, eetbaar en afbreekbaar is, om te kunnen voldoen aan soorteigen gedrag. De dieren kunnen niet naar buiten.

Hoe is de controle geregeld?

De eisen van het Beter Leven Keurmerk worden op naleving gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde certificatie-instelling en er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Krull had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op varkensvleesproducten te koop bij diverse keurslagers en horecagelegenheden.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.