Hengel & Lijn

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Hengel & Lijn

Hengel & Lijn is een beeldmerk op blikken tonijn van het merk Fish Tales. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het beeldmerk geeft aan dat de tonijn enkel met de hengel gevangen is, waardoor er bijvoorbeeld minder bijvangst zou zijn dan bij bijvoorbeeld visnetvisserij. ‘Hengel & Lijn’ zegt aandacht te hebben voor milieuvriendelijk werken. Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke ...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Niet gecheckt
  • Controle
  • Transparantie

Hengel & Lijn is een beeldmerk op blikken tonijn van het merk Fish Tales.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het beeldmerk geeft aan dat de tonijn enkel met de hengel gevangen is, waardoor er bijvoorbeeld minder bijvangst zou zijn dan bij bijvoorbeeld visnetvisserij. ‘Hengel & Lijn’ zegt aandacht te hebben voor milieuvriendelijk werken. Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan de voorwaarde voldoet van onafhankelijke controles, beoordelen we het ambitieniveau op milieu, dierenwelzijn en mens&werk niet.

Hoe is de controle geregeld?

Fish Tales controleert zelf of visserijen aan de eisen van het Hengel & Lijn-beeldmerk voldoen. Er is geen sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Hengel en Lijn had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Blikjes tonijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.