GGN Certified Farming (vis)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

GGN Certified Farming (vis)

GGN Certified Farming is een keurmerk voor gekweekte vis, schaal-, schelpdieren, zeewier, en groente en fruit. In deze beoordeling kijken we voor de bepaling van het ambitieniveau op duurzaamheid alleen naar de eisen omtrent kweekzalm. Welke eisen stelt het beeldmerk? Er zijn geen eisen voor het beperken van klimaatimpact. Er zijn eisen voor het beschermen van natuurlijke ecosystemen, zoals het inzetten van preventieve maatregelen tegen roofdi...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

GGN Certified Farming is een keurmerk voor gekweekte vis, schaal-, schelpdieren, zeewier, en groente en fruit. In deze beoordeling kijken we voor de bepaling van het ambitieniveau op duurzaamheid alleen naar de eisen omtrent kweekzalm.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er zijn geen eisen voor het beperken van klimaatimpact. Er zijn eisen voor het beschermen van natuurlijke ecosystemen, zoals het inzetten van preventieve maatregelen tegen roofdieren. Energiegebruik wordt bijgehouden. Alle voer wordt verkregen uit GLOBALG.A.P. (of vergelijkbaar keurmerk) gecertificeerde bronnen, maar er zijn geen eisen over het benutten van reststromen.

Wat betreft dierenwelzijn zijn er eisen over gezondheid van de vissen, zoals eisen over waterkwaliteit en bezettingsgraad. Er zijn geen eisen over ruimte voor soorteigen gedrag of kunstmatige selectie (met kans op gezondheidsproblemen). Transportduur moet telkens worden gerechtvaardigd, en vissen worden verdoofd (en onmiddellijk bewusteloos) voor de slacht. Jonge vissen worden met voldoende bezettingsgraad en zuurstof getransporteerd.

Qua mens & werk zijn er eisen conform de bepalingen over kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN. Het nationaal minimumloon wordt gehanteerd. Iedereen krijgt een geschreven contract op eigen naam. Er wordt rekening gehouden met de lokale gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van GGN Certified Farming keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke gecertificeerde instellingen.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. GGN had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk is te vinden op verschillende soorten gekweekt vis, schaal-, schelpdieren en zeewier, maar ook groente, fruit, bloemen en planten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.