FSC Mixed (Hout)

Keurmerk
Keurmerk

FSC Mixed (Hout)

Het FSC-keurmerk kan je tegen komen op producten van of met hout. Het logo is te vinden op allerlei artikelen in bouwmarkten en interieurzaken. Het kan gaan om massief hout, of producten waarin hout of houtvezels zijn verwerkt, zoals plaatmateriaal, parket, deuren en papier. Het garandeert dat het  hout in het product, afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. FSC voor papier wordt apart beoordeeld. FSC Mix garandeert dat minimaal 70% van ...

 • Milieu
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Het FSC-keurmerk kan je tegen komen op producten van of met hout. Het logo is te vinden op allerlei artikelen in bouwmarkten en interieurzaken. Het kan gaan om massief hout, of producten waarin hout of houtvezels zijn verwerkt, zoals plaatmateriaal, parket, deuren en papier. Het garandeert dat het  hout in het product, afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. FSC voor papier wordt apart beoordeeld.

FSC Mix garandeert dat minimaal 70% van het hout afkomstig is uit FSC-beheerde bossen. De rest kan bestaan uit FSC-controlled wood, dat een minimale garantie geeft.

Welke eisen stelt het keurmerk / logo?

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Verantwoord beheerd bos betekent voor FSC: houtproductie waarbij “op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten.. [van]”  bosbeheer. Concreet betekent dat, o.a., dat bossen met een hoge natuurwaarde niet mogen worden geëxploiteerd. Kwetsbare bosgebieden mogen ook niet worden geëxploiteerd. Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen bijvoorbeeld is niet toegestaan omdat op dergelijke plekken erosie kan ontstaan. Boskap mag ook niet leiden tot verdwijnen van bos of verlies biodiversiteit of het natuurlijk herstelvermogen aantasten. Dat betekent dat na het kappen van bomen het bos de kans moet krijgen zich te herstellen. Er mag dus niet meer hout gekapt worden dan er kan aangroeien.

FSC mixed mag voor maximaal 30% bestaan uit Controlled Wood. Van FSC Controlled Wood is vastgesteld dat het hout niet afkomstig is uit de volgende ongewenste bronnen:

 • Illegale houtkap
 • Houtkap waarbij traditionele en/of burgerrechten zijn geschonden
 • Houtkap uit bosgebieden met een hoge beschermingswaarde die worden bedreigd door de beheersactiviteiten
 • Houtkap uit bosgebieden die worden omgezet in plantages of ander niet-bos gebruik (conversie)
 • Hout uit bossen waarin genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant

Door de toepassing van FSC Controlled Wood wordt voorkomen dat in een FSC Mix-product hout uit controversiële bronnen is verwerkt. 

FSC hanteert ook criteria die zich richten op sociale aspecten. Voor het behoud van tropische bossen is dit van groot belang. In tropische gebieden zijn het namelijk vaak de armste bevolkingsgroepen die afhankelijk zijn van het bos. FSC zorgt dat de bosarbeiders voldoende loon krijgen en kunnen werken onder verantwoorde condities

Hoe is de controle geregeld?

FSC-certificering wordt niet door FSC zelf uitgevoerd, maar door onafhankelijke certificerende organisaties. Certificeerders moeten formeel 'geaccrediteerd' zijn voordat ze aan de slag kunnen met FSC-certificering. Dat betekent dat ze aan een flink aantal eisen moeten voldoen (beschreven in zogenaamde accreditatie-standaards) en moeten zijn goedgekeurd door een accrediterende instantie (ASI). Het bedrijf Accreditation Services International (ASI) voert de accreditaties uit en controleert certificeerders op de naleving van de door FSC opgestelde regels en procedures. Dit gebeurt via jaarlijkse controles (audits) op de kantoren van de certificeerders en het bijwonen van een door de certificeerder uitgevoerde audit.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Hout of producten gemaakt van hout of houtvezels, zoals meubels, papier en karton. 

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening december 2017
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.