Friberne

Paraplulogo
Paraplulogo

Friberne

Friberne is het merk van een samenwerkingsverband tussen varkenshouders, varkenshandelaren en de slachterij. Welke eisen stelt het beeldmerk? Friberne werkt volgens de eisen van Keten Duurzaam Varkensvlees. Daarom heeft Friberne dezelfde scores voor de ambitie op milieu en dierenwelzijn. Volgens de eisen van KDV wordt er een maximum gesteld aan energiegebruik, afhankelijk van het type bedrijf. Alle soja in het varkensvoer is RTRS-gecertificeer...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Friberne is het merk van een samenwerkingsverband tussen varkenshouders, varkenshandelaren en de slachterij.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Friberne werkt volgens de eisen van Keten Duurzaam Varkensvlees. Daarom heeft Friberne dezelfde scores voor de ambitie op milieu en dierenwelzijn. Volgens de eisen van KDV wordt er een maximum gesteld aan energiegebruik, afhankelijk van het type bedrijf. Alle soja in het varkensvoer is RTRS-gecertificeerd. Ze stellen geen eisen ten aanzien van klimaatimpact, biodiversiteit van de uitloop/weides, mestmanagement, duurzame energie, emissies naar lucht, bodem en water.

De dierenwelzijnseisen van Keten Duurzaam Varkensvlees gaan iets verder dan de wet vraagt. Er zijn geen eisen aan het ontwerp van de stal, noch is buitenruimte verplicht, maar er is wel schuurgelegenheid en afleidingsmateriaal. Elk varken krijgt minimaal 1.0 m2 leefruimte en een big 0.4 m2. De dieren leven in stabiele groepen, vanaf het moment dat ze na 4 weken bij de moeder weggehaald worden.

Hoe is de controle geregeld?

De eisen van het Keten Duurzaam Varkensvlees-keurmerk worden op naleving gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde certificatie-instelling en er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Friberne had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Friberne varkensvlees is te koop bij slagers met name in het noorden van het land.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.