France Limousin

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

France Limousin

France Limousin is een merknaam voor vlees van raszuivere runderen die geboren, gefokt en gemest worden in de Limousin-streek in Frankrijk. Het rundvee wordt op traditionele wijze gehouden. In Nederland verwerkt Rundvlees & Co het vlees van de Limousin-runderen. Welke eisen stelt het beeldmerk? De website vermeldt dat er gewerkt wordt met aandacht voor duurzaamheid, maar voor France Limousin zijn geen concrete milieueisen geformuleerd. Er ...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

France Limousin is een merknaam voor vlees van raszuivere runderen die geboren, gefokt en gemest worden in de Limousin-streek in Frankrijk. Het rundvee wordt op traditionele wijze gehouden. In Nederland verwerkt Rundvlees & Co het vlees van de Limousin-runderen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De website vermeldt dat er gewerkt wordt met aandacht voor duurzaamheid, maar voor France Limousin zijn geen concrete milieueisen geformuleerd. Er zijn dierenwelzijnseisen die worden beheerd door de regionale boerencoöperatie Celmar, vastgelegd in een ‘Cahier des charges’.

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Op de website staat dat de veehouders gecontroleerd worden, maar niet door wie. Daarom voldoet dit beeldmerk niet aan de voorwaarde van goede controle, en beoordelen we het ambitieniveau op milieu en dierenwelzijn niet.

Hoe is de controle geregeld?

Het is onduidelijk hoe de controle op naleving van de dierenwelzijnseisen in zijn werk gaat en wie deze uitvoert.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. France Limousin had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Rundvleesproducten van dieren uit de Limousin-regio in Frankrijk. Let op: niet verwarren met Limousin-vlees, dat alleen aangeeft dat het vlees van het ras Limousin komt, maar geen duurzaamheidseisen kent.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.