Fairtrade Textile Production Standard

Keurmerk
Keurmerk

Fairtrade Textile Production Standard

Het Fairtrade keurmerk vindt zijn oorsprong bij de Nederlandse Stichting Max Havelaar. In Nederland komt het Fairtrade logo ook voor met de naamgeving Fairtrade Max Havelaar Netherlands. Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingst...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het Fairtrade keurmerk vindt zijn oorsprong bij de Nederlandse Stichting Max Havelaar. In Nederland komt het Fairtrade logo ook voor met de naamgeving Fairtrade Max Havelaar Netherlands.

Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het keurmerk stelt alleen eisen vanaf de verwerking van de grondstof tot kleding. Voor het telen van de grondstof is een apart keurmerk, Fairtrade Cotton Standard.

De kleding dient vervaardigd te zijn uit Fairtrade katoen. Bij gemengd textiel geldt dat het minimaal 50% (Fairtrade) katoen moet bevatten en dat de overige vezels biologisch gecertificeerd moeten zijn.

Op het gebied van milieu stelt het keurmerk in de fasen van vezel naar doek en van doek naar kleding de volgende eisen:

  • Geen gebruik van gevaarlijke stoffen, geen productieprocessen met gevaar voor milieu en gezondheid, regels met betrekking tot afval(water). Energiegebruik wordt gemonitord. Ook moet er sprake zijn van een milieubeleid, wat ook betekent dat er een milieucoördinator aangesteld dient te worden en werknemers bewust moeten worden gemaakt van milieueffecten.

Op het gebied van mens en werk stelt het keurmerk van vezel naar doek en van doek naar kleding de volgende eisen:

  • Geen kinder- en dwangarbeid en discriminatie. Personeel moet een leefbaar loon krijgen, acceptabele werktijden hebben en hebben recht op vakbondsvrijheid. Het personeel moet trainingen in arbeidsrechten krijgen en jonge werknemers moeten opgeleid worden. Er moet sprake zijn van een gezonde en veilige werkomgeving.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Kleding en ander textiel.

Meer informatie

Lees meer over de impact van kleding. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening augustus 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.