Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) is geen keurmerk maar een Nederlandse gedragscode voor de kledingindustrie. Deze code is ontwikkeld in samenwerking met brancheorganisaties (Modint, CBW-Mitex en FGHS), vakbeweging (FNV en CNV) en maatschappelijke organisaties (Schone Kleren Campagne, het Zwitserse Brot für alle). Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan ...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Zie informatie
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Fair Wear Foundation (FWF) is geen keurmerk maar een Nederlandse gedragscode voor de kledingindustrie. Deze code is ontwikkeld in samenwerking met brancheorganisaties (Modint, CBW-Mitex en FGHS), vakbeweging (FNV en CNV) en maatschappelijke organisaties (Schone Kleren Campagne, het Zwitserse Brot für alle).

Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

In de gedragscode staan acht internationaal erkende arbeidsnormen. Deze moeten door de leden van de FWF stap voor stap worden ingevoerd in de fabrieken. Het gaat dan alleen om de productiefases van de kleding, niet op de teelt van de grondstoffen.

De FWF begeleidt kledingbedrijven in dit proces. Daarbij betrekt de FWF ook de lokale partijen achter de kledingproductie. In voortgangsrapporten wordt per criterium aangegeven hoe het kledingmerk er op scoort.

Op het gebied van mens en werk wordt gekeken naar de volgende aspecten in de fases van vezel naar doek en van doek naar kleding:

  • Geen dwang- en kinderarbeid. Geen discriminatie op de werkvloer. Arbeiders moeten zich kunnen verenigen in een vakbond, contracten krijgen, redelijke werktijden hebben en een leefbaar inkomen krijgen. Verder zijn er criteria met betrekking tot de veiligheid op de werkvloer.

Hoe is de controle geregeld?

Fair Wear Foundation leidt lokale controleurs op. Kledingmerken mogen het FWF label alleen voeren als minstens 90% van hun toeleveranciers onder controle staat van de FWF.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Textiel.

Meer informatie

Lees meer over de impact van kleding. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening augustus 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.