Fair for Life (koffie, thee en chocolade)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Fair for Life (koffie, thee en chocolade)

Fair for Life is een keurmerk voor eerlijke handel. Het is gericht op producenten in een sociaal-economisch kwetsbare positie, zoals kleine boeren. Fair for Life werkt wereldwijd, dus ook in Europa. Het logo staat op voedingsmiddelen die voor ten minste 80% bestaan uit landbouwingrediëntendie aan Fair for life-eisen voldoen. Wanneer op de verpakking staat ‘Made with Fair Trade ingredients’, is voor minimaal 20% gemaakt met Fair Trade-ingrediën...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Fair for Life is een keurmerk voor eerlijke handel. Het is gericht op producenten in een sociaal-economisch kwetsbare positie, zoals kleine boeren. Fair for Life werkt wereldwijd, dus ook in Europa. Het logo staat op voedingsmiddelen die voor ten minste 80% bestaan uit landbouwingrediëntendie aan Fair for life-eisen voldoen.

Wanneer op de verpakking staat ‘Made with Fair Trade ingredients’, is voor minimaal 20% gemaakt met Fair Trade-ingrediënten. Dit is niet gebaseerd op de certificering van het Fair Trade-keurmerk. Behalve op koffie, thee en chocolade, is het te vinden op andere voedingsmiddelen zoals wijn en tropische groente en fruit.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Fair for Life stimuleert biologische landbouw, maar eist dit niet. Met behulp van teeltechnieken worden plagen voorkomen. Middelen tegen plagen en schimmels mogen niet preventief ingezet worden, en worden dus alleen gebruikt wanneer dat echt nodig is. Ontbossing is niet alleen verboden, er moeten ook compensatiemaatregelen genomen worden als het land tot maximaal tien jaar geleden nog bos was. Het verzamelen van bedreigde diersoorten en planten is verboden.

Maatregelen moeten verzekeren dat afvalwater geen drinkwaterbronnen kunnen besmetten. In het eerste jaar van certificering zijn er nog geen eisen met betrekking tot klimaatimpact, energiegebruik en watergebruik. In deze beoordeling zijn alleen de eisen voor het eerste jaar meegewogen in de score. Boeren moeten elk jaar aan meer en ambitieuzere eisen voldoen.

Er zijn sociale eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Lonen voor alle werknemers moeten ten minste het nationale minimumloon volgen. Er mag nooit loon ingehouden worden als disciplinaire maatregel.

Er is ook aandacht voor fair pricing: hoe de prijs bepaald wordt moet transparant zijn. Werknemers moeten op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, en de nationale regels voor ziekteverlof worden gerespecteerd of overtroffen. De werkgever heeft de verplichting om stabiel werk te bieden. De activiteiten moeten in lijn zijn met duurzaamheidsprincipes, en mogen geen negatieve impact hebben op lokale gemeenschappen, het milieu of lokale duurzame ontwikkeling.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van Fair for Life wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid opgesteld, zodat het certificaat ingetrokken kan worden als uit tussentijdse controles blijkt dat een bedrijf niet langer voldoet aan de gestelde criteria.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Koffie, thee, en chocolade. Fair for Life is ook te vinden op andere voedingsmiddelen, zoals tropische groente en fruit en wijn, op cosmetica, textiel, nijverheidsproducten en schoonmaakmiddelen.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van koffie, thee en chocolade. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.