Fair for Life (tropische groente en fruit)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Fair for Life (tropische groente en fruit)

Fair for Life is een keurmerk voor eerlijke handel. Het is gericht op producenten in een sociaaleconomisch kwetsbare positie, zoals kleine boeren. Fair for Life werkt wereldwijd, dus ook in Europa. Het logo staat op voedingsmiddelen die voor ten minste 80% bestaan uit landbouwingrediënten die aan Fair for life-eisen voldoen. Wanneer op de verpakking staat ‘Made with Fair Trade ingredients’, is het minimumpercentage 20%. Dit is niet gebaseerd o...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Fair for Life is een keurmerk voor eerlijke handel. Het is gericht op producenten in een sociaaleconomisch kwetsbare positie, zoals kleine boeren. Fair for Life werkt wereldwijd, dus ook in Europa. Het logo staat op voedingsmiddelen die voor ten minste 80% bestaan uit landbouwingrediënten die aan Fair for life-eisen voldoen.

Wanneer op de verpakking staat ‘Made with Fair Trade ingredients’, is het minimumpercentage 20%. Dit is niet gebaseerd op de certificering van het Fairtrade-keurmerk. Behalve op tropische groente en fruit, is het te vinden op andere voedingsmiddelen zoals wijn en koffie, thee en cacao.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Fair for Life stimuleert biologische landbouw, maar eist dit niet.

Met behulp van teeltechnieken worden plagen voorkomen. Middelen tegen plagen en schimmels mogen niet preventief ingezet worden, en worden dus alleen gebruikt wanneer dat echt nodig is. Ontbossing is niet alleen verboden, er moeten ook ecologisch opbouwende compensatiemaatregelen genomen worden als het land tot maximaal tien jaar geleden nog bos was. Het verzamelen van bedreigde diersoorten en planten is verboden.

Maatregelen moeten verzekeren dat afvalwater geen drinkwaterbronnen kunnen besmetten. In het eerste jaar van certificering zijn er nog geen eisen ten aanzien van klimaatimpact, energiegebruik en watergebruik. In deze beoordeling zijn alleen de eisen voor het eerste jaar meegewogen in de score.  In opvolgende jaren moeten boeren aan meer en ambitieuzere eisen voldoen.

Er zijn sociale eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Lonen voor alle werknemers moeten ten minste het nationale minimumloon volgen. Er mag nooit loon ingehouden worden als disciplinaire maatregel.

Er is ook aandacht voor fair pricing: hoe de prijs bepaald wordt moet transparant zijn. Werknemers moeten op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, en de nationale regels voor ziekteverlof worden gerespecteerd of overtroffen. De werkgever heeft de verplichting om stabiel werk te bieden. De activiteiten moeten in lijn zijn met duurzaamheidsprincipes, en mogen geen negatieve impact hebben op lokale gemeenschappen, het milieu of lokale duurzame ontwikkeling.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van Fair for Life wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid opgesteld, zodat het certificaat ingetrokken kan worden als uit tussentijdse controles blijkt dat een bedrijf niet langer voldoet aan de gestelde criteria.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Fair for life had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Tropische groente en fruit. Fair for Life is, naast op andere voedingsmiddelen, ook te vinden op cosmetica, textiel, nijverheidsproducten en schoonmaakmiddelen.

Meer informatie

Lees meer over de milieu-impact van tropische producten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.