EU Ecolabel (Papier)

Keurmerk
Keurmerk

EU Ecolabel (Papier)

Het EU Ecolabel is een milieulabel van de Europese Unie. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een verminderde impact op het milieu ten opzichte van vergelijkbare producten. Bij het EU Ecolabel wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van een product, vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid. Per productgroep wordt nagegaan binnen welke fase de impact op he...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het EU Ecolabel is een milieulabel van de Europese Unie. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een verminderde impact op het milieu ten opzichte van vergelijkbare producten.

Bij het EU Ecolabel wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van een product, vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid. Per productgroep wordt nagegaan binnen welke fase de impact op het milieu het grootst is. Dan worden er criteria opgesteld om die impact te verkleinen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Gebruikte vezels moeten voor minimaal 70% afkomstig zijn uit duurzaam bosbeheer óf gerecycled zijn. Hulpstoffen die schadelijk zijn voor het milieu zijn niet toegestaan, of zeer beperkt (indien onvermijdelijk). Verder gelden er eisen rond energiebesparing en uitstoot van stoffen naar water en lucht en moet op de verpakking informatie staan over correct afdanken van het product.

Het meeste hout voor de papierproductie is niet uit tropische landen (landen waar arbeidsomstandigheden vaak niet goed op orde zijn) afkomstig. Daarom worden keurmerken op papier niet op sociale aspecten beoordeeld.

Hoe is de controle geregeld?

Hoewel de Europese Unie eigenaar is, beheert Stichting Milieukeur het EU Ecolabel in Nederland. De controle op het voldoen aan de eisen van het EU Ecolabel wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Hygiënisch papier (bv. WC-papier, keukenpapier, servetten), printerpapier, bedrukt papier.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van papier. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.