EU Ecolabel (Bloemen en tuin)

Keurmerk
Keurmerk

EU Ecolabel (Bloemen en tuin)

Het EU Ecolabel is een milieulabel van de Europese Unie. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een lagere impact op het milieu dan vergelijkbare producten. Bij het EU Ecolabel wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van een product, vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid. Per productgroep wordt nagegaan binnen welke fase de milieu-impact het grootst is. ...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het EU Ecolabel is een milieulabel van de Europese Unie. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een lagere impact op het milieu dan vergelijkbare producten. Bij het EU Ecolabel wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van een product, vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid. Per productgroep wordt nagegaan binnen welke fase de milieu-impact het grootst is. Dan worden er criteria opgesteld om die impact te verkleinen.

Het EU Ecolabel voor potgrond en tuinaarde kan ook toegekend worden aan producten van minerale aard, zoals perliet, puimsteen en klei. In deze beoordeling zijn die echter buiten beschouwing gelaten.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het keurmerk stelt eisen aan de samenstelling van potgrond, tuinaarde en bodemverbeteraars. Zo gelden er maximaal toegestane waarden voor zware metalen, zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen en andere gevaarlijke stoffen. Er mag in het productieproces geen veen worden toegevoegd aan de potgrond. Daardoor wordt de daarmee veroorzaakte CO2-uitstoot en de milieuaantasting vermeden. Ook is er een maximum aan de toegelaten hoeveelheid onkruidzaden die in het product mogen voorkomen en mag het product het ontkiemen en groeien van gewenste planten niet belemmeren. Daarnaast moet een bewaaradvies en een advies voor de uiterste datum van toepassen op de verpakking staan. Er worden (met uitzondering van minerale potgrond en tuinaarde) geen eisen gesteld aan de uitstoot van broeikasgassen bij productie.

Hoe is de controle geregeld?

De Europese Unie is eigenaar van het keurmerk, maar Stichting Milieukeur beheert het EU Ecolabel in Nederland. De controle op het voldoen aan de eisen van het EU Ecolabel wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Onder andere potgrond, maar ook bodemverbeteraars zoals tuinaarde of compost.

Meer informatie

Lees meer over goede bemesting en tuinonderhoud. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.