Duurzame weidezuivel

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Duurzame weidezuivel

Dit is een bedrijfslogo van een duurzaamheidsprogramma onder de naam ‘Duurzame Weidezuivel’ van Boermarke Desserts, De Zuivelmakers en Lebo Kaas. Welke eisen stelt het beeldmerk? Met behulp van het zogenaamde KringloopKompas kunnen de veehouders de impact van hun bedrijf op landschap en milieu verkleinen. Het KringloopKompas geeft inzicht in hoe een bedrijf presteert op het gebied van lucht-, water- en bodemkwaliteit, klimaat, ecologische voet...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Dit is een bedrijfslogo van een duurzaamheidsprogramma onder de naam ‘Duurzame Weidezuivel’ van Boermarke Desserts, De Zuivelmakers en Lebo Kaas.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Met behulp van het zogenaamde KringloopKompas kunnen de veehouders de impact van hun bedrijf op landschap en milieu verkleinen. Het KringloopKompas geeft inzicht in hoe een bedrijf presteert op het gebied van lucht-, water- en bodemkwaliteit, klimaat, ecologische voetafdruk (direct en indirect landbeslag), en biodiversiteit en landschap. De boer bepaalt samen met een dierenarts het dierenwelzijn en de gezondheid van de koeien met behulp van het KoeKompas.

Omdat deze werkwijze niet is vastgelegd in een eisenpakket met criteria waarvan de naleving wordt gecontroleerd, kunnen wij het ambitieniveau van deze werkwijze niet beoordelen.

Hoe is de controle geregeld?

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. De website van Duurzame Weidezuivel geeft geen informatie over hoe en door wie de controle wordt uitgevoerd.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Duurzame weidezuivel had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op verse en ingevroren zuivelproducten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van zuivel. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.