Duurzame weidezuivel

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Duurzame weidezuivel

Duurzame weidezuivel is een bedrijfslogo voor zuivelproducten van De Zuivelmakers en Lebo kaas uit het Utrechtse Groene Hart. Welke eisen stelt het beeldmerk? Duurzame Weidezuivel is de naam van het duurzaamheidsprogramma. Elke boer formuleert zijn eigen doelen voor milieu (o.a. energie, mest, lucht- en bodemkwaliteit) en dierenwelzijn (koeborstels, zachte ligbedden). Weidegang is wel een harde eis. De zuivel komt van boeren op maximaal 30 km ...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Zie informatie
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Zie informatie
  • Transparantie
  • Zie informatie

Duurzame weidezuivel is een bedrijfslogo voor zuivelproducten van De Zuivelmakers en Lebo kaas uit het Utrechtse Groene Hart.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Duurzame Weidezuivel is de naam van het duurzaamheidsprogramma. Elke boer formuleert zijn eigen doelen voor milieu (o.a. energie, mest, lucht- en bodemkwaliteit) en dierenwelzijn (koeborstels, zachte ligbedden). Weidegang is wel een harde eis.

De zuivel komt van boeren op maximaal 30 km van de Zuivelmakers vandaan. Koeien hebben 130 dagen per jaar, 8 uur per dag, weidegang en er wordt gestreefd naar 150 dagen. Via het 'koekompas' en workshops wordt gewerkt aan een continue verbetering van het koewelzijn. Er zijn daarnaast inspanningsverplichtingen op het gebied van afvalreductie, er wordt gebruik gemaakt van tweedehands apparatuur. Ook wordt er alleen groene energie gebruikt en worden warmtewisselaars en optimale koeltechnieken ingezet, waardoor het productieproces klimaatneutraal is.

Boeren krijgen voor hun duurzaamheidsinspanningen een extra toeslag op de marktconforme melkprijs. Omdat elk bedrijf verschillend is, formuleert elke veehouder zelf zijn doel.

Hoe is de controle geregeld?

Er is geen onafhankelijke toetsing van het behalen van gestelde doelen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op producten van De Zuivelmakers en Lebo kaas in de supermarkt.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.