Duurzaam Gastvrij

Keurmerk
Keurmerk

Duurzaam Gastvrij

Het keurmerk ‘Duurzaam Gastvrij’ richt zich op duurzaamheid in de vrijetijdssector in Nederland, specifiek voor bibliotheken, varende locaties, zwem- en indoor sportlocaties en wellness- en saunalocaties. Het keurmerk wordt beheerd door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. In deze beoordeling heeft Milieu Centraal zich alleen gericht op aspecten gerelateerd aan bedrijfsvoering en niet aan een eventueel product. Welke eisen st...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het keurmerk ‘Duurzaam Gastvrij’ richt zich op duurzaamheid in de vrijetijdssector in Nederland, specifiek voor bibliotheken, varende locaties, zwem- en indoor sportlocaties en wellness- en saunalocaties. Het keurmerk wordt beheerd door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. In deze beoordeling heeft Milieu Centraal zich alleen gericht op aspecten gerelateerd aan bedrijfsvoering en niet aan een eventueel product.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het keurmerk stelt eisen aan de bedrijfsvoering op het gebied van CO2-uitstoot, energiegebruik, watergebruik, afvalvermindering, het scheiden van afval en maatschappelijk verantwoord inkopen. Een deel van de eisen is specifiek toegespitst op het type locatie dat beoordeeld wordt. Het keurmerk kent drie niveaus, namelijk brons, zilver en goud. 

In de meeste gevallen schrijft het keurmerk geen doelstellingen voor, maar worden specifieke maatregelen voorgesteld. Ten aanzien van CO2-uitstoot gaat dit bijvoorbeeld om het aanbieden van elektrische oplaadmogelijkheden voor auto’s en/of fietsen, inkoop of zelf opwekken van duurzame energie. In het geval van energiebesparing gaat het om technische maatregelen (efficiënte en goed onderhouden verwarming, koeling en verlichting) en isolatie. Voor waterbesparing worden technische maatregelen en controle aanbevolen en bij afval gaat het om afvalscheiding en het verhogen van het percentage recyclebaar afval. Bij maatschappelijk verantwoord inkopen kan worden gedacht aan gebruik van keurmerken voor textiel, gebruik van gerecyclede materialen voor bouw en verbouw, duurzame interieurmaterialen en het aantoonbaar meenemen van duurzaamheid in de inkoop van elektronica, non-foodproducten en diensten.

Voor het gouden niveau moet aan hetzelfde aantal basiseisen worden voldaan als voor het bronzen en zilveren niveau, maar moeten meer keuzemaatregelen worden uitgevoerd. Omdat aan het keurmerk niet te zien is welke maatregelen zijn doorgevoerd, kunnen we geen score geven voor het ambitieniveau van het keurmerk.

Hoe is de controle geregeld?

Controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Het beeldmerk is bedoeld voor bibliotheken, varende locaties, zwem- en indoor sportlocaties en wellness- en saunalocaties. Op de site zijn gecertificeerde locaties te vinden.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.