CBF

CBF

CBF is een kwaliteitskeurmerk voor goede doelen. Als je het logo tegenkomt op een brief of collectebus, heb je garantie dat er verantwoord met een gift wordt omgegaan.  Welke eisen stelt het keurmerk? Het keurmerk wordt uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit bureau beoordeelt of goede doelen voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen. Sinds 2017 worden die kwaliteitseisen opgesteld door de Commissie Normstelling van het C...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

CBF is een kwaliteitskeurmerk voor goede doelen. Als je het logo tegenkomt op een brief of collectebus, heb je garantie dat er verantwoord met een gift wordt omgegaan. 

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het keurmerk wordt uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit bureau beoordeelt of goede doelen voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen. Sinds 2017 worden die kwaliteitseisen opgesteld door de Commissie Normstelling van het CBF. In deze commissie hebben diverse maatschappelijke groeperingen zitting en wordt een onafhankelijke normstelling gewaarborgd. 

Hoe is de controle geregeld?

Er vindt onafhankelijke jaarlijkse controle plaatst. 

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Collectebussen, brieven en overige uitingen van goede doelen.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening februari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.