Caring Dairy

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Caring Dairy

Caring Dairy is een bedrijfslogo van een duurzaamheidsprogramma op kaas van CONO Kaasmakers en Ben & Jerry’s ijs. Welke eisen stelt het beeldmerk? Er is geen eisenpakket van het Caring Dairy-programma. In plaats daarvan zijn kwantitatieve doelstellingen binnen de thema’s ‘blije koeien’, ‘meer gras & biodiversiteit’ en ‘beter milieu & klimaat’ geformuleerd. Ook werken de melkveehouders aan het thema ‘maatschappelijk betrokken’. Bij ...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Zie informatie
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Caring Dairy is een bedrijfslogo van een duurzaamheidsprogramma op kaas van CONO Kaasmakers en Ben & Jerry’s ijs.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er is geen eisenpakket van het Caring Dairy-programma. In plaats daarvan zijn kwantitatieve doelstellingen binnen de thema’s ‘blije koeien’, ‘meer gras & biodiversiteit’ en ‘beter milieu & klimaat’ geformuleerd. Ook werken de melkveehouders aan het thema ‘maatschappelijk betrokken’. Bij het duurzaamheidsprogramma aangesloten melkveehouders proberen de doelstellingen te behalen.

Op de website wordt gerapporteerd hoe de aangesloten melkveehouders gemiddeld in de afgelopen jaren presteerden op elk van de doelstellingen. Uit de data over 2020 blijkt dat sommige doelstellingen van het Caring Dairy-programma al wel en andere nog niet worden behaald. Melkveehouders krijgen een extra financiële vergoeding bovenop de melkprijs als zij goed presteren op individuele indicatoren.

Hoe is de controle geregeld?

Een deel van de prestaties op doelstellingen voor dierenwelzijn en milieu wordt gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instelling. Het grootste deel van de prestaties wordt echter door een niet-geaccrediteerd, extern bureau gemonitord. Er zijn financiële sancties wanneer niet aan de algemene voorwaarden van het programma wordt voldaan, of wanneer onjuiste informatie is aangeleverd.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. CONO Kaasmakers publiceert resultaten die binnen het programma behaald zijnen er is een MVO duurzaamheidsverslag. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Kaas van CONO kaasmakers en ijs van Ben & Jerry.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van zuivel. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.

De Ben & Jerry-website schrijft ook over het Caring Dairy-programma.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.