Caring Dairy

Caring Dairy

Caring Dairy is een beeldmerk op Ben & Jerry’s ijs en kaas van Cono kaasmakers. Het is geen keurmerk. Welke eisen stelt het keurmerk? Het beeldmerk Caring Dairy geeft aan dat deelnemende boeren werken aan verduurzaming van hun zuivelbedrijf aan de hand van 11 criteria voor milieu, dierenwelzijn en mens & werk. Maar er zijn geen vaste prestatie-eisen. In Nederland werkt het Caring Dairy programma samen met zuivelcoöperatie CONO en een...

  • Milieu
  • N.v.t.
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • N.v.t.
  • Transparantie
  • N.v.t.

Caring Dairy is een beeldmerk op Ben & Jerry’s ijs en kaas van Cono kaasmakers. Het is geen keurmerk.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het beeldmerk Caring Dairy geeft aan dat deelnemende boeren werken aan verduurzaming van hun zuivelbedrijf aan de hand van 11 criteria voor milieu, dierenwelzijn en mens & werk. Maar er zijn geen vaste prestatie-eisen. In Nederland werkt het Caring Dairy programma samen met zuivelcoöperatie CONO en een groep aangesloten boeren.  

Hoe is de controle geregeld?

Het is niet duidelijk hoe de controle op voortgang verloopt.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op ijsjes van Ben & Jerry’s en kaas van Cono kaasmakers.

Zie voor meer informatie:
https://www.benjerry.nl/waarden/caring-dairy
https://www.cono.nl/bewust/caring-dairy


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.