BlueSign

Keurmerk
Keurmerk

BlueSign

BlueSign is een Zwitsers keurmerk voor kleding en textiel. Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling. Welke eisen stelt het keurmerk? BlueSign stelt eisen aan de fase waarin de ve...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

BlueSign is een Zwitsers keurmerk voor kleding en textiel.

Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling.

Welke eisen stelt het keurmerk?

BlueSign stelt eisen aan de fase waarin de vezels worden verwerkt tot doek en de fase waarin het doek wordt verwerkt tot kleding.

Op het gebied van milieu stelt BlueSign eisen aan veel verschillende aspecten. Sommige van die eisen zijn gedetailleerd uitgewerkt, andere eisen zijn minder concreet en daardoor moeilijk te toetsen. Dit geldt ook voor eisen op het gebied van mens en werk.

Op het gebied van milieu stelt het keurmerk de volgende eisen aan:

  • van vezel naar doek: er zijn eisen gerelateerd aan efficiënt gebruik van grondstoffen en aan de uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht en water.
  • van doek naar kleding: Het eindproduct moet veilig zijn voor de consument (geen restanten van zware metalen, schadelijke kleurstoffen en chemicaliën), wat indirect ook voordelen geeft voor het milieu.

Op het gebied van mens en werk stelt het keurmerk in de fases van vezel naar doek en van doek naar kleding de volgende eisen aan:

  • Er zijn gedetailleerde veiligheidseisen met betrekking tot de omgang met chemicaliën. Er is een verbod op dwangarbeid en discriminatie. Kinderarbeid moet worden uitgefaseerd. Er zijn geen eisen met betrekking tot loon en werktijden.

Hoe is de controle geregeld?

BlueSign controleert zelf of er aan de eisen voldaan wordt. BlueSign heeft ook richtlijnen voor arbeidsomstandigheden, maar daarop wordt niet specifiek gecontroleerd: eigen verklaringen van de bedrijven volstaan.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Kleding en ander textiel. In Nederland zijn het met name buitensportmerken.

Meer informatie

Lees meer over de impact van kleding. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening augustus 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.