Biokreis

Keurmerk
Keurmerk

Biokreis

Het Duitse keurmerk Biokreis op leren producten geeft aan dat de huiden afkomstig moeten zijn uit de biologische veehouderij. Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling. Welke eise...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het Duitse keurmerk Biokreis op leren producten geeft aan dat de huiden afkomstig moeten zijn uit de biologische veehouderij.

Kledingkeurmerken beoordelen lang niet altijd álle schakels in de productieketen. Daarom wordt aangegeven of een keurmerk eisen stelt aan de teelt voor vezelproductie, het verwerken van de vezels tot doek, en/of het uiteindelijke in elkaar zetten van kledingstukken. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het keurmerk stelt eisen aan de productie van de grondstoffen (m.b.t. dierenwelzijn) en de verwerking daarvan (m.b.t. milieu en mens & werk), niet aan de productie van de kleding.

Het keurmerk stelt aan de verwerking van de huiden dezelfde eisen als IVN Naturleder.

Op het gebied van milieu stelt het keurmerk de volgende eisen aan:

  • grondstof- en vezelproductie: De huiden mogen alleen afkomstig zijn van biologische vlees- of melkveehouderijen, of dieren die gehouden worden voor natuurbehoud en recreatie (bijvoorbeeld herten). Dat betekent dat de dieren niet gefokt mogen worden specifiek voor leerproductie.
  • van vezel naar doek: voor de bewerking en het conserveren van de huiden, mogen geen chemische producten en pesticides worden gebruikt. Het looiproces moet met plantaardige stoffen gebeuren, het proces moet chroomvrij zijn. Daarnaast zijn er eisen met betrekking tot het watergebruik, de afvalzuivering en het gebruik van kleurstoffen.

Op het gebied van dierenwelzijn stelt het keurmerk de volgende eisen aan:

  • grondstof- en vezelproductie: Naast de eis voor biologische veehouderijen, zijn er regels voor het transport van de dieren: zowel aan de condities als aan de reistijd en -afstand (maximaal 4 uur of 200 kilometer).

Op het gebied van mens en werk stelt het keurmerk de volgende eisen aan:.

  • van vezel naar doek: bij de verwerking van de huiden mag geen sprake zijn van kinder- en dwangarbeid. Arbeiders hebben het recht om een vakbond op te richten. Er zijn eisen met betrekking tot de werktijden, minimumloon en een gezonde en veilige werkomgeving. Er zijn geen eisen voor een leefbaar loon of een eerlijke prijs.

Hoe is de controle geregeld?

Er is een onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Leer producten.

Meer informatie

Lees meer over de impact van kleding. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening juni 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.