Better Biomass (Houtpellets)

Keurmerk
Keurmerk

Better Biomass (Houtpellets)

Better biomass kan je als consument aantreffen op houtsnippers en houtpellets, houtbrandstoffen voor kachels en ketels die op bio-energie opereren. Het Better Biomass label garandeert dat het houtproduct duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verhandeld. De criteria die Better Biomass hanteert zijn vastgesteld door een breed samengestelde werkgroep onder begeleiding van NEN en gepubliceerd in de norm NTA 8080. Deze richt zich o.a. op de broeika...

 • Milieu
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Speelt niet
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Better biomass kan je als consument aantreffen op houtsnippers en houtpellets, houtbrandstoffen voor kachels en ketels die op bio-energie opereren.

Het Better Biomass label garandeert dat het houtproduct duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verhandeld. De criteria die Better Biomass hanteert zijn vastgesteld door een breed samengestelde werkgroep onder begeleiding van NEN en gepubliceerd in de norm NTA 8080. Deze richt zich o.a. op de broeikasgasbalans van de brandstof, de concurrentie met voedselproductie en andere toepassingen voor de biomassa, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden van de bosbouwers.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Specifieke eisen zijn:

 • Oogst van hout uit natuurlijk en onaangetast landschap is uitgesloten (principe 4 van NTA 8080 en paragraaf 3.a van artikel 117 van de Renewable Energy Directive).
 • Afvoer van stronken uit bos of ander landschap is uitgesloten (want dit heeft nadelige effecten op de bosbodem).
 • Afvoer van bladeren, naalden en dunne takken geeft risico’s voor bodemkwaliteit. NTA 8080 beoogt een managementsysteem gericht op voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk minimaliseren van nadelige effecten van afvoer van tak- en tophout op de bodemkwaliteit van het beheerde bosareaal, zoals verschraling en afname van de hoeveelheid koolstof in bodemorganische stof (en strooisellaag). Met name snippers uit landschapsbeheer en shreds uit compostering is het risico op verschraling en uitputting van het bos klein, omdat er geen directe relatie is met bos.
 • Gebruik van stamhout geschikt voor gezaagd hout, pulpproductie en plaatmateriaal mag alleen plaatsvinden als er geen sprake is van concurrentie met bestaande toepassingen. Echter, voor niet-herbruikbare houtige reststromen is er op dit moment geen hoogwaardiger toepassing beschikbaar dan verbranden voor warmteproductie.
 • Het gebruik van de BioGrace II-model is verplicht bij certificering onder NTA 8080.

Hoe is de controle geregeld?

Better Biomass wordt beheerd door NEN. Als lid van CEN en ISO zorgt NEN ervoor dat de duurzaamheidscriteria afgestemd zijn en blijven met de relevante Europese (EN) en internationale (ISO) normen. Het schemabeheer en de certificatieprocessen zijn onder accreditatie bij de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA), die lid is van EA en IAF. NEN is geaccrediteerd als schemabeheerder. Certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op pellets voor pelletkachels en houtsnippers voor biomassaketels. Pelletkachels zijn een consumentenproduct, biomassaketels worden meestal gebruikt door ondernemingen.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.