Better Biomass (Hout)

Keurmerk
Keurmerk

Better Biomass (Hout)

Better biomass is een certificatiesysteem voor biomassa. Hoewel het keurmerk gericht is alle vormen van biomassa, is in deze beoordeling gekeken naar eisen die relevant zijn voor biomassa in de vorm van houtpellets. Het eisenpakket is gebaseerd op de normen NTA 8080-1 en 8080-2, welke duurzaamheidscriteria bevatten voor de productie en verwerking van biomassa. Welke eisen stelt het keurmerk? Better biomass stelt eisen aan de productie en verwe...

 • Milieu
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Better biomass is een certificatiesysteem voor biomassa. Hoewel het keurmerk gericht is alle vormen van biomassa, is in deze beoordeling gekeken naar eisen die relevant zijn voor biomassa in de vorm van houtpellets. Het eisenpakket is gebaseerd op de normen NTA 8080-1 en 8080-2, welke duurzaamheidscriteria bevatten voor de productie en verwerking van biomassa.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Better biomass stelt eisen aan de productie en verwerking van biomassa op basis van 9 principes. Deze principes beslaan wat betreft milieu o.a.:

 • de broeikasgasemissie van de productieketen
 • het beschermen van in de bodem en vegetatie opgeslagen koolstof
 • het voorkomen van concurrentie met voedselvoorziening en lokale toepassing van biomassa
 • het beschermen en waar mogelijk versterken van kwetsbare biodiversiteit
 • het behouden van bodem-, lucht- en waterkwaliteit

Op gebied van mens en werk geldt het principe dat productie moet bijdragen aan lokale welvaart en het welzijn van werknemers en lokale bevolking.

Hoe is de controle geregeld?

Er is sprake van onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Biomassaproducten, waaronder houtpellets.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van hout en houtstook. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening December 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.