Beter voor Natuur & Boer (eieren)

Topbedrijfslogo
Topbedrijfslogo

Beter voor Natuur & Boer (eieren)

Dit is een bedrijfslogo van Albert Heijn dat staat op scharrel- en vrije uitloopeieren, met eisen voor milieu-impact en dierenwelzijn. De eisen op dierenwelzijn van het Beter Voor-programma verschillen per type eieren. Dierenwelzijn is iets beter geregeld voor vrije uitloopkippen dan voor scharrelkippen. Deze beoordeling gaat over het Beter Voor Natuur en Boer-bedrijfslogo op scharreleieren. Dit is te zien aan het Beter Leven-keurmerk, dat ook...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Dit is een bedrijfslogo van Albert Heijn dat staat op scharrel- en vrije uitloopeieren, met eisen voor milieu-impact en dierenwelzijn.

De eisen op dierenwelzijn van het Beter Voor-programma verschillen per type eieren. Dierenwelzijn is iets beter geregeld voor vrije uitloopkippen dan voor scharrelkippen. Deze beoordeling gaat over het Beter Voor Natuur en Boer-bedrijfslogo op scharreleieren. Dit is te zien aan het Beter Leven-keurmerk, dat ook op de verpakking staat. Dit heeft 1 ster als het gaat om scharreleieren (en 2 sterren als het gaat om vrije uitloopeieren).

Welke eisen stelt het logo?

Eierproducenten moeten de klimaatimpact van het voer jaarlijks rapporteren, en er is een doelstelling voor 45% CO2-uitstoot daling in 2030 t.o.v. 2018. Ze moeten werken met witte eieren, omdat deze een lagere klimaatvoetafdruk hebben dan bruine eieren. In de vrije uitloop mogen geen pesticiden worden gebruikt. Glyfosaat mag ook niet op het erf worden ingezet. Bedrijven gebruiken alleen hernieuwbare stroom. Ze moeten proberen minder energie te gebruiken. Er is ook een maximum aan stroomverbruik gesteld per 1000 kg ei. Voer moet vrij zijn van ontbossing (via RTRS-certificaten) en palmolie is RSPO-gecertificeerd. De hoeveelheid fijnstof die vrijkomt uit de stal moet elk jaar met 60% afnemen.

Volgens Beter Leven 1 ster hebben de leghennen een overdekte uitloop en komt er natuurlijk daglicht in de stallen. In het Beter Voor-programma krijgen de kippen 15% meer ruimte dan volgens de Beter Leven-eisen. De kippen kunnen hun natuurlijke gedrag vertonen: ze kunnen een stofbad nemen, scharrelen, er wordt graan en maagkiezels gestrooid, er zijn strobalen, en er ligt strooisel op de bodem waardoor ze kunnen bodempikken. Door de combinatie van onder andere dit verrijkingsmateriaal en de keuze voor rustige rassen wordt verenpikken en kannibalisme voorkomen. Transport van leghennen mag niet langer dan 5 uur duren. In de slachterij wordt onnodige opwinding en stress voorkomen.

Hoe is de controle geregeld?

De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Omdat Beter voor Natuur en Boer-ei een nieuw programma is, is een impactrapportage nog niet aan de orde. Bij een volgende beoordelingsronde zullen we impactrapportage wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Scharrel- en vrije uitloopeieren.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van eieren. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.