Tante Door

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Tante Door

Tante Door is een logo op antibioticavrij kippenvlees uit Nederland. Welke eisen stelt het beeldmerk? De website van Tante Door Kip geeft informatie over hoe ze met dierenwelzijn om gaan voor Tante Door-producten, maar dit is niet vastgelegd in een eisenpakket. De website beschrijft een paar inspanningen op het gebied van milieu, maar ook hier is geen eisenpakket voor. Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangr...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Tante Door is een logo op antibioticavrij kippenvlees uit Nederland.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De website van Tante Door Kip geeft informatie over hoe ze met dierenwelzijn om gaan voor Tante Door-producten, maar dit is niet vastgelegd in een eisenpakket. De website beschrijft een paar inspanningen op het gebied van milieu, maar ook hier is geen eisenpakket voor.

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan die voorwaarde voldoet, beoordelen we het ambitieniveau op milieu en dierenwelzijn niet.

Hoe is de controle geregeld?

De website meldt dat iedere schakel wordt gecontroleerd door een onafhankelijke partij. Genoemde certificerende instelling is geaccrediteerd, maar hun website meldt niets over het Tante Door-programma. Ook is niet duidelijk hoe vaak controles plaatsvinden. Er wordt niets geschreven over een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Tante Door had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Dat zegt genoeg-producten zijn te koop bij versspecialisten en online.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.