Rainforest Alliance (tropische groenten en fruit)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Rainforest Alliance (tropische groenten en fruit)

Begin 2018 is de Rainforest Alliance gefuseerd met UTZ. Samen hebben ze een nieuwe standaard ontwikkeld onder de naam Rainforest Alliance. De Rainforest Alliance zet zich in voor natuurbehoud en betere sociale omstandigheden in landbouw en bosbouw. Het programma stimuleert continue verbetering in de sectoren en betrekt hierbij de hele keten. Zowel individuele boerderijen als (kleinschalige) boeren vertegenwoordigd door een groepsbeheerder kunn...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Begin 2018 is de Rainforest Alliance gefuseerd met UTZ. Samen hebben ze een nieuwe standaard ontwikkeld onder de naam Rainforest Alliance. De Rainforest Alliance zet zich in voor natuurbehoud en betere sociale omstandigheden in landbouw en bosbouw. Het programma stimuleert continue verbetering in de sectoren en betrekt hierbij de hele keten. Zowel individuele boerderijen als (kleinschalige) boeren vertegenwoordigd door een groepsbeheerder kunnen zich laten certificeren, met specifieke voorwaarden per situatie.

Het beeldmerk is te vinden op tropisch fruit, maar ook koffie, thee en chocola. De oude logo’s van Rainforest Alliance en het UTZ logo kunnen nog tot na 2022 op verpakkingen staan.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Centraal in de milieueisen staat behoud van bossen en bescherming van natuurlijke ecosystemen met hoge biodiversiteit. Behoud en verbetering van de bodemkwaliteit wordt gestimuleerd. De deelnemende boerenbedrijven moeten werken met bedrijfsplannen rondom waterbeheer (irrigatie, afvalwater), minimale afhankelijkheid van chemicaliën voor ziekte- en plaagbeheersing efficiënt energiegebruik uit hernieuwbare energiebronnen. Rainforest Alliance stelt geen eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot, wel wordt deze indirect beperkt door andere milieumaatregelen. Rainforest Alliance heeft weliswaar score 5 op milieu, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het keurmerk kan verder ontwikkelen door ook directe eisen aan beperking van de klimaatimpact te stellen: dat doen ze nu nog niet.

Het keurmerk stelt ook sociale eisen, zoals dat een eventuele financiële vergoeding betaald wordt aan producenten van gecertificeerde gewassen, bovenop de marktprijs. Daarnaast helpt de standaard producenten en bedrijven de kloof tot een leefbaar inkomen (voor producenten) en leefbaar loon (voor arbeiders) te ontdekken en te overbruggen. Er zijn eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. In de uitwerking van de eisen wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote bedrijven, en er is een stapsgewijze verbetering voor alle certificaathouders elk 3 jaar. Alle arbeiders krijgen een geschreven contract. Lokale gemeenschappen worden gerespecteerd.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid voor zowel de certificerende partijen als voor de certificaathouders.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Rainforest Alliance heeft een start gemaakt met impactrapportage, zoals het geven van informatie over loon en arbeidsomstandigheden bij bananenboeren. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Onder andere op tropisch fruit zoals bananen, sinaasappel en ananas.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van tropische producten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.