Rainforest Alliance (koffie, thee en chocolade)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Rainforest Alliance (koffie, thee en chocolade)

Begin 2018 is de Rainforest Alliance gefuseerd met UTZ. De Rainforest Alliance zet zich in voor natuurbehoud en betere sociale omstandigheden in landbouw en bosbouw. Rainforest Alliance is een topkeurmerk. Het programma stimuleert constante verbetering in de sectoren en betrekt hierbij de hele keten. Zowel individuele boerderijen als (kleinschalige) boeren vertegenwoordigd door een groepsbeheerder kunnen zich laten certificeren, met specifiek...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Begin 2018 is de Rainforest Alliance gefuseerd met UTZ. De Rainforest Alliance zet zich in voor natuurbehoud en betere sociale omstandigheden in landbouw en bosbouw. Rainforest Alliance is een topkeurmerk.

Het programma stimuleert constante verbetering in de sectoren en betrekt hierbij de hele keten. Zowel individuele boerderijen als (kleinschalige) boeren vertegenwoordigd door een groepsbeheerder kunnen zich laten certificeren, met specifieke voorwaarden per situatie.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Centraal in de milieueisen staat behoud van bossen en bescherming van natuurlijke ecosystemen met hoge biodiversiteit. Behoud en verbetering van de bodemkwaliteit wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld rotatieteelt. De deelnemende boerenbedrijven moeten werken met bedrijfsplannen rondom waterbeheer (irrigatie, afvalwater), minimale afhankelijkheid van chemicaliën voor ziekte- en plaagbeheersing en efficiënt energiegebruik uit hernieuwbare energiebronnen. Ze moeten brede oeverbuffers intact houden of aanleggen ter bescherming van drinkwaterbronnen. Het totale milieu-eisenpakket is erop gericht boeren te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering met gerichte toepassing van klimaatslimme landbouwtechnieken.

Het keurmerk stelt ook sociale eisen. Zoals een verplichte extra financiële vergoeding voor producenten van gecertificeerde gewassen, bovenop de marktprijs. Hiermee willen ze de inspanningen op duurzaamheid erkennen en verder stimuleren. Daarnaast helpt het programma producenten en bedrijven de kloof tot een leefbaar inkomen (voor producenten) en leefbaar loon (voor arbeiders) te ontdekken en te overbruggen.

Om mensenrechtenschendingen zoals kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie te voorkomen, gaat de Rainforest Alliance verder dan zaken verbieden. Ze hebben een aanpak ontwikkeld waarbij risico’s worden ingeschat en methoden ontwikkeld om deze risico’s te beperken. Vervolgens bepalen ze de effectiviteit van de methoden.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid voor zowel de certificerende partijen als voor de certificaathouders.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Onder andere op diverse merken koffie, thee en chocolade, en ook op tropisch fruit (bananen). Als een product het Rainforest Alliance logo draagt, is minimaal 90% van de ingrediënten gecertificeerd. Kruidenthee vormt hierop een uitzondering; bij kruidenthee moet minimaal 40% van de ingrediënten gecertificeerd zijn. Indien het percentage onder de 90% ligt, dan dient dit duidelijk aangegeven te worden op de verpakking.

Dit nieuwe Rainforest Alliance logo was vanaf september 2020 al te zien op een aantal producten, maar sinds juli 2021 zijn de eisen van de nieuwe standaard van kracht. Omdat Rainforest Alliance en UTZ zijn samengegaan, vervangt dit beeldmerk dan ook het oude Rainforest Alliance Certified en het UTZ logo. Deze logo’s kunnen nog tot na 2022 op verpakkingen staan.

Meer informatie  

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juli 2021
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.