Nestlé Cocoa Plan

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Nestlé Cocoa Plan

Nestlé Cocoa Plan is een duurzaamheidsprogramma van Nestlé, en is te vinden op chocolademerken als Kitkat en Les Recettes de L’Atelier. Welke eisen stelt het beeldmerk? Nestlé Cocoa Plan schrijft op de website aandacht te hebben voor duurzaamheidsaspecten, zoals het bestrijden van kinderarbeid en ontbossing. Omdat dit niet is vastgelegd in een eisenpakket, kunnen wij het ambitieniveau van deze werkwijze niet beoordelen. Hoe is de controle gere...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Niet gecheckt
  • Controle
  • Transparantie

Nestlé Cocoa Plan is een duurzaamheidsprogramma van Nestlé, en is te vinden op chocolademerken als Kitkat en Les Recettes de L’Atelier.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Nestlé Cocoa Plan schrijft op de website aandacht te hebben voor duurzaamheidsaspecten, zoals het bestrijden van kinderarbeid en ontbossing. Omdat dit niet is vastgelegd in een eisenpakket, kunnen wij het ambitieniveau van deze werkwijze niet beoordelen.

Hoe is de controle geregeld?

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan gestelde eisen wordt voldaan. Nestlé Cocoa Plan heeft geen eisenpakket opgesteld en dus wordt er ook niet gecontroleerd op naleving van de eisen. Daarom voldoet dit beeldmerk niet aan de voorwaarde van goede controle, en beoordelen we het ambitieniveau op Milieu en Mens & Werk niet.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Nestlé Cocoa Plan heeft een start gemaakt met impactrapportage, bijvoorbeeld door het noemen van het aantal gevallen van kinderarbeid, totaal uitbetaalde premium, en het aantal geconstateerde teeltvelden in beschermde bossen. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Chocoladerepen.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van chocolade. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.