MSC

Topkeurmerk
Topkeurmerk

MSC

MSC is een keurmerk voor wilde verse en gerookte vis en schaal- en schelpdieren. Eigenaar is de Marine Stewardship Council, een internationale organisatie die het leven in zee wil beschermen. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het keurmerk stelt uitgebreide milieueisen aan de vangstmethode, met name ten aanzien van overbevissing. Er worden methodes ingezet om bijvangst te verminderen. Ook zijn er eisen over het beperken van schade aan de leefomg...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

MSC is een keurmerk voor wilde verse en gerookte vis en schaal- en schelpdieren. Eigenaar is de Marine Stewardship Council, een internationale organisatie die het leven in zee wil beschermen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het keurmerk stelt uitgebreide milieueisen aan de vangstmethode, met name ten aanzien van overbevissing. Er worden methodes ingezet om bijvangst te verminderen. Ook zijn er eisen over het beperken van schade aan de leefomgeving en behouden van biodiversiteit. Er zijn geen eisen over het beperken van klimaatimpact.

MSC stelt geen eisen aan dierenwelzijn, zoals aan de behandeling tot aan de slacht, behandeling van bijvangst, transportduur of dodingsmethode.

Er zijn eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Een leefbaar loon wordt gehanteerd, en een deel van arbeiders krijgt een geschreven contract. MSC stelt geen eisen over overleg met gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

MSC is ‘ISEAL Code Compliant’. Dit betekent dat MSC voldoet aan de gedragscode van de ISEAL Alliance, een wereldwijde organisatie die werkt om de ambitie, geloofwaardigheid en impact van duurzaamheidsstandaarden te vergroten. Er is een sanctiebeleid met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. MSC had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk is te vinden op verscheidene soorten verse en gerookte vis, schaal-, en schelpdieren.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.