Livar

Paraplulogo
Paraplulogo

Livar

Livar staat voor Limburgs (klooster)varken, die worden gehouden door een groep kleinschalige Limburgse varkenshouderijen. De kloosterboerderij van Abdij Lilbosch was een van de oprichters van dit varkensvleesmerk. Welke eisen stelt het beeldmerk? Livar werkt volgens de eisen van Beter Leven 3 sterren. Daarom heeft Livar dezelfde scores voor ambitie op milieu en dierenwelzijn. Er zijn geen milieueisen. Voor het dierenwelzijn van de vleesvarkens...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Livar staat voor Limburgs (klooster)varken, die worden gehouden door een groep kleinschalige Limburgse varkenshouderijen. De kloosterboerderij van Abdij Lilbosch was een van de oprichters van dit varkensvleesmerk.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Livar werkt volgens de eisen van Beter Leven 3 sterren. Daarom heeft Livar dezelfde scores voor ambitie op milieu en dierenwelzijn. Er zijn geen milieueisen.

Voor het dierenwelzijn van de vleesvarkens betekent het dat ze 1.3 vierkante meter ruimte hebben in de stal (ten opzichte van de gangbare 0.8 m2), 1 vierkante meter ruimte buiten en 2,5 m2 per zeug in de drachtfase (i.p.v. 2.25 m2) binnen met een buitenuitloop en weide. Varkens krijgen afleidingsmateriaal dat wroetbaar, eetbaar en afbreekbaar is, om te kunnen voldoen aan soorteigen gedrag. De dieren kunnen naar buiten en ook drachtige zeugen krijgen weidegang. Staarten mogen niet gecoupeerd worden.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het Beter Leven 3 sterren-keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid opgesteld, zodat het certificaat ingetrokken kan worden als uit tussentijdse controles blijkt dat een bedrijf niet langer voldoet aan de gestelde criteria.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Livar had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Livar varkensvlees is bij slagerijen in het hele land, online en bij enkele horecagelegenheden te koop.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.