Keten Duurzaam Rundvlees

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Keten Duurzaam Rundvlees

Keten Duurzaam Rundvlees is een bedrijfslogo voor Nederlands rundvlees. De eigenaar van het logo is een stichting die is opgezet vanuit de rundvleessector, als samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, grossiers, slagers en overige afnemers van rundvlees. Welke eisen stelt het keurmerk? Het beeldmerk hanteert een aantal bovenwettelijke dierenwelzijnseisen. Zo gaan vrouwelijke dieren naar buiten. Stieren mogen na ...

  • Milieu
  • Zie omschrijving
  • Dierenwelzijn
  • Zie omschrijving
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • Zie omschrijving

Keten Duurzaam Rundvlees is een bedrijfslogo voor Nederlands rundvlees. De eigenaar van het logo is een stichting die is opgezet vanuit de rundvleessector, als samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, grossiers, slagers en overige afnemers van rundvlees.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het beeldmerk hanteert een aantal bovenwettelijke dierenwelzijnseisen. Zo gaan vrouwelijke dieren naar buiten. Stieren mogen na de zoogperiode binnen gehouden worden. Er zijn verdergaande eisen aan de ruimte per dier en de stalcondities (daglicht, natuurlijk dag/nachtritme, ingestrooide ligplaatsen). Onthoornen mag alleen in de eerste twee maanden onder verdoving (pijnbestrijding erna is niet vereist) en er is een verbod op castreren, brandmerken en staarten couperen.

Op milieugebied wordt geëist dat vleesveebedrijven en slacht in Nederland zijn, wat het aantal foodmiles beperkt.

De stichting KDR geeft haar leden verder voorlichting en advies op gebied van overige duurzaamheidsinspanningen, zoals afvalverwerking, het energiebesparing en het verbeteren van het stalklimaat. Aan deze thema’s worden echter (nog) geen certificeerbare eisen gesteld.

Hoe is de controle geregeld?

Veehouders worden eens per 2 jaar beoordeeld door een onafhankelijke controlerende instantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op rundvlees. Gebruikte merknaam is Robuust. Te vinden bij slagers in vooral Noordwest en Zuidoost Nederland.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.