Keten Duurzaam Rundvlees

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Keten Duurzaam Rundvlees

Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) is een bedrijfslogo voor Nederlands rundvlees. De eigenaar van het logo is Stichting KDR die is opgezet vanuit de rundvleessector, als samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, grossiers, slagers en overige afnemers van rundvlees. De aangesloten ketenpartijen gaan iets verder dan de geldende wet- en regelgeving over dierenwelzijn, en deelnemers zetten zich in voor verduurzaming van de...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) is een bedrijfslogo voor Nederlands rundvlees. De eigenaar van het logo is Stichting KDR die is opgezet vanuit de rundvleessector, als samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, grossiers, slagers en overige afnemers van rundvlees.

De aangesloten ketenpartijen gaan iets verder dan de geldende wet- en regelgeving over dierenwelzijn, en deelnemers zetten zich in voor verduurzaming van de sector.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Eisen over dierenwelzijn zijn toetsbaar weergegeven in het Kwaliteitshandboek van KDR, maar milieuambities worden op niet-dwingende wijze beschreven. Omdat dit beeldmerk niet voldoet aan de voorwaarde van goede controle, beoordelen we het ambitieniveau op de duurzaamheidsaspecten milieu en dierenwelzijn niet.

Hoe is de controle geregeld?

Veehouders worden een keer per twee jaar gecontroleerd door een onafhankelijke controlerende instantie, maar het is niet duidelijk welke instantie dit is. Milieu Centraal vindt het voor beeldmerken op voeding belangrijk dat de controle jaarlijks plaatsvindt. Er is wel een sanctiebeleid opgesteld.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Keten Duurzaam Rundvlees had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Rundvlees dat is geproduceerd, geslacht en verwerkt volgens de criteria van KDR, mag onder de merknaam ‘ROBUUST’ verkocht worden. Slagers die ROBUUST verkopen zitten met name in het noordwesten en zuidoosten van Nederland.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.