Integrity and Sustainability Certified

Keurmerk
Keurmerk

Integrity and Sustainability Certified

Het keurmerk Integrity and Sustainability Certified staat op Zuid-Afrikaanse wijn die geteeld is volgens de principes van geïntegreerde teelt. Het geeft bovendien garantie dat de op het etiket genoemde druivensoort, land van herkomst en oogst kloppen. Welke eisen stelt het beeldmerk? Richtlijnen voor certificatie bestaan uit een breed palet aan gedetailleerd uitgewerkte normen. Voor certificatie hoeft een druiventeler niet aan alle normen te v...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Transparantie

Het keurmerk Integrity and Sustainability Certified staat op Zuid-Afrikaanse wijn die geteeld is volgens de principes van geïntegreerde teelt. Het geeft bovendien garantie dat de op het etiket genoemde druivensoort, land van herkomst en oogst kloppen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Richtlijnen voor certificatie bestaan uit een breed palet aan gedetailleerd uitgewerkte normen. Voor certificatie hoeft een druiventeler niet aan alle normen te voldoen. Omdat je bij het zien van het beeldmerk daarom niet weet welke maatregelen zijn toegepast, kunnen we geen score geven aan het ambitieniveau van dit logo.

Het doel van het keurmerk is om gezonde druiven te telen met minimale behandeling en bewerking. Er zijn daarom veel normen rondom behoud van biodiversiteit en bodemkwaliteit, en inzet van geïntegreerde plaagbestrijding. Er is aandacht voor bijhouden van brandstof- en energiegebruik voor het berekenen van de CO2-uitstoot, met als doel deze in de loop van de jaren te verlagen (dit geldt ook voor wijnhuizen en bottelaars). Gezien de waterschaarste in Zuid-Afrika zijn er veel regels rondom efficiënt watergebruik.

Het keurmerk richt zich niet specifiek op sociale rechten, maar vereist wel een veilige werkomgeving, in het kader van opslag en goed gebruik van landbouwmiddelen. Ook mogen deze middelen en de bedrijfsvoering geen negatieve gevolgen hebben voor de omgeving en de bewoners.

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de eisen wordt jaarlijks zowel op basis van zelf-monitoring als door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij gecontroleerd. Er is een sanctiebeleid opgesteld waarin staat wanneer een certificering ingetrokken wordt.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Integrity and Sustainability Certified had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Wijn uit Zuid-Afrika. In 2020 was meer dan 94% van de Zuid-Afrikaanse wijnen gecertificeerd en dus geproduceerd volgens deze standaard.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van wijn drinken. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.