Heyde Hoeve Varkensvlees

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Heyde Hoeve Varkensvlees

De Heyde Hoeve is een samenwerkingsverband van varkenshouders, die Duroc-varkens houden. Welke eisen stelt het beeldmerk? De Heyde Hoeve schrijft op de website aandacht te hebben voor dierenwelzijn en milieuvriendelijk te willen werken. Omdat dit niet is vastgelegd in een eisenpakket, kunnen wij het ambitieniveau van deze werkwijze niet beoordelen. Hoe is de controle geregeld? Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

De Heyde Hoeve is een samenwerkingsverband van varkenshouders, die Duroc-varkens houden.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De Heyde Hoeve schrijft op de website aandacht te hebben voor dierenwelzijn en milieuvriendelijk te willen werken. Omdat dit niet is vastgelegd in een eisenpakket, kunnen wij het ambitieniveau van deze werkwijze niet beoordelen.

Hoe is de controle geregeld?

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan gestelde eisen wordt voldaan. Heyde Hoeve heeft geen eisenpakket opgesteld en dus wordt er ook niet gecontroleerd op naleving van de eisen. Daarom voldoet dit beeldmerk niet aan de voorwaarde van goede controle.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Heyde Hoeve had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Heyde Hoeve Duroc varkensvlees is te koop bij slagers en restaurants.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.